pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Proiect dedicat perfectionarii managerilor si personalului de resurse umane din companiile cu profil medical, hotelier si alimentar

PROIECT ICARUS – Întreprinderi competitive și inovative prin resurse umane specializate

în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest și Centru

Județele eligibile:

Regiunea Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

Regiunea Sud-Vest: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

Proiectul ICARUS a fost creat cu un singur scop: să susțină creșterea companiilor românești din Sud-Muntenia, Sud-Vestul și Centrul României, care prin activitatea lor au impact asupra îmbunătățirii sănătății cetățenilor.

Pentru ca o economie să se dezvolte, e nevoie de personal bine pregătit, dar și sănătos. În țările dezvoltate sănătatea este un obiectiv prioritar printre politicile naționale. De aceea, am gândit acest proiect în spijinul companiilor care pot furniza servicii relevante pentru domeniul sănătății populației.

Susținerea dezvoltării constă într-o serie de măsuri aplicate în cadrul companiilor și vizează îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților, elaborarea unor strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piață și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

În selectarea companiilor eligibile din acest punct de vedere s-a ținut cont de acest aspect și au fost identificate următoarele domenii de activitate:

Sănătate: spitale, clinici de dezintoxicare, maternități, sanatorii, cabinete stomatologice, centre de bătrâni, fabrici de medicamente, fabrici de suplimente nutritive pe bază de plante, furnizorii de instrumente şi echipamente medicale, furnizori de instrumente și aparate medicale, chirurgicale și dentare, firme de aparatură și consumabile de laborator, firme de aparatură și consumabile pentru stomatologie, firme producătoare de instrumente chirurgicale, companii farmaceutice, lanţuri de farmacii, producători și furnizori de dispozitive medicale ortopedice/ proteze auditive, cabinete veterinare, pet shopuri

Turism și ecoturism: hoteluri, moteluri, pensiuni, tabere de copii, case de vacanță, case de oaspeți, case țărănești, căsuțe, parcuri pentru caravane, tabere recreative, tabere pentru pescuit și vânătoare, parcuri, vehicule de agrement, adăposturi montane, bivuac pentru instalarea corturilor și/sau a sacilor de dormit, cămine studentești, cămine muncitorești, internate, vagoane-dormitor, agenții de turism, firme care oferă servicii turistice, furnizori de servicii de ghid turistic

Industrii creative: fabrici de articole de gospodărie și ornamente din ceramică, fabrici de veselă, ateliere de bijuterii, fabrici de instrumente muzicale , fabrici de jocuri și jucării, fabrici de creioane și stilouri (inclusiv mecanice), fabrici de ornamente de Crăciun, fabrici de lumânări, fabrici de flori artificiale, edituri, activităţi cartografice, furnizori de materiale publicitare comerciale, activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, fabrici statuete din ceramică, fabrici de produse pentru construirea sobelor, fabrici planșee ceramice, fabrici de echipament de protecție, fabrici de penițe, fabrici de globuri pământești, fabrici de ștampile, fabrici de umbrele, parasolare și bastoane, fabrici de nasturi, agrafe, butoni, fermoare, fabrici de site și ciururi de mână, fabrici de manechine, fabrici de sicrie, fabrici de coșuri de flori, buchete, coroane, fabrici de împăiere, materiale pentru publicitate, producţia de elemente ale programelor de televiziune (filme, documentare, interviuri televizate, reclame, etc.), producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de televiziune, producţii de programe radio înregistrate pe bandă, activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică

Procesarea alimentelor și băuturilor: abatoare, abatoare carne pui, fabrici de mezeluri, carmangerii, fabrici producătoare de produse alimentare pe bază de cartofi, fabrici de sucuri, fabrici / prese de ulei, fabrici de margarină, fabrici prelucrătoare de lapte, fabrici de înghețată, fabrici / mori de faină, brutării/ cofetării/ patiserii, fabrici de paste făinoase, fabrici de zahăr, fabrici de ciocolată şi produse zaharoase, fabrici producătoare de produse din cafea, fabrici de ceai, fabrici de mirodenii, firme de catering

Bioeconomie, biotehnologie, biofarmaceutică (institute de cercetare)

Vă veți întreba ce putem face prin Proiectul ICARUS pentru a ajuta aceste companii să crească în mod sustenabil?

Pe scurt, următoarele: programe de formare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților (Manager de produs, Manager de Inovare, Manager de Proces, Management Strategic, Managementul Schimbării, Comunicare pentru managementul schimbării în întreprinderi, Leadership pentru managementul schimbării, TIC pentru Business, Management Organizațional, Competențe Antreprenoriale, Manager RU, Inspector RU, Determinarea nevoilor profesionale pentru Inovare și Competitivitatea Companiei, Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesională pentru angajați. Managerii vor urma programe de Mini MBA), elaborarea unor strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piață națională și internațională și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

Bugetul acestui proiect permite ca 60 de companii, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, care derulează activități din următoarea Lista CAEN eligibile să poată beneficia de serviciile gratuite oferite prin proiectul ICARUS.

Astfel, un număr total de 532 de angajați ai acestor companii,  aparținând următoarelor categorii: management, resurse umane și antreprenori, vor beneficia  în mod direct de măsurile proiectului ICARUS.

Profilul beneficiarilor se justifică prin potențialul sporit al managerilor, specialiștilor în resurse umane și al antreprenorilor de a infuza în cadrul întreprinderilor și în mediul profesional și/sau de afaceri proxim informațiile și practicile cu care vor intra în contact pe parcursul proiectului. Participanții vor beneficia de un traseu personalizat, atât prin cursuri de formare și perfecționare, cât și prin activități de formare non-formală, inclusiv transferul de cunoștințe din mediul de afaceri internațional, prin invitarea unor experți din străinătate.

Întreprinderile ai căror angajați vor participa la proiect vor avea sprijinul echipei de proiect  pentru elaborarea unei planificari strategice pe termen lung sau revizuirea și adaptarea acesteia, care să permita anticiparea schimbărilor și să facă față acestora. Vom dezvolta și o metodologie care facilitează schimbarea organizațională, cu accent asupra inovării sociale, ce va integra principiile ISO 14000 (legate de managementul mediului) și standardele ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) pentru incluziunea profesională. Un alt serviciu pe care îl putem oferi prin intermediul proiectului este asistența asigurată în vederea materializării programului strategic în cereri de finanțare  prin fonduri europene (în particular, programele POC și POR).

Pentru asigurarea durabilității proiectului în spațiul public va fi dezvoltat un Centru de Resurse online, care va pune la dispoziție materialele dezvoltate în cadrul ICARUS (programe de formare, modele de instrumente, exemple de bună practică, rezultate ale cercetărilor și evenimente de profil).

Sectoarele eligibile se numără printre cele prioritizate la nivel național, întrucât sunt caracterizate de o specializare inteligentă. Sintagma „Specializarea inteligentă” face referire la domenii ce implică competențe ridicate, care pot aduce un aport semnificativ la PIB, identificate ca atare în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. Prioritățile de specializare inteligentă se corelează cu sectoarele economice promovate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, care pune accent asupra ocupării şi dezvoltării regionale. Pornind de la acest document se reliefează contribuția strategică a celor cinci domenii incluse în proiect, din rândul cărora companiile beneficiare vor proveni:

  • Sănătate, Bioeconomie – Inovare, dezvoltare tehnologică şi valoare adaugată
  • Turism și ecoturism, Industrii creative – Rol economic important şi cu influenţă asupra ocupării
  • Procesarea alimentelor și băuturilor – Dinamică competitivă

De ce ne-ați alege pe noi, echipa Euro Best Team, pentru a parcurge acest drum, către oportunitățile pe care le oferă Proiectul ICARUS?

Pentru că …

  • și noi provenim dintre cei ca dumneavoastră, care au ridicat o companie în timp, cu eforturi substanțiale – umane, de timp și financiare – și am întâmpinat obstacole ale căror soluții dorim să le împărtășim și altora, sperând că le vom fi de ajutor
  • am acumulat experiență în domeniul formării profesionale continue (peste 35000 de persoane formate) și avem capacitatea să implementăm proiecte cu succes
  • suntem deschiși și orientați pe soluții, NU funcționăm pe modelul nu se poate

E timpul sa incepem!

INSCRIE-TI FIRMA IN PROIECT

VINO LA CURSURILE NOASTRE GRATUITE!

PERMITE VIZITA ECHIPEI NOASTRE DE SPECIALISTI LA SEDIUL FIRMEI TALE

SPUNE „DA” UNUI MINI-MBA

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 0748203139 sau e-mail: icarus@eurobestteam.ro