pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

CELE MAI NOI RESURSE

Cooperarea farmaceutică în secolul XXI: valoarea convergenței 

Informațiile despre sănătatea personală reprezintă noua monedă de dezvoltare și comercializare a medicamentelor. Noile colaborări ajută companiile farmaceutice și științele vieții să maximizeze valoarea noilor medicamente.

În trecut, organizațiile care lucrau în diferite domenii ale sectorului sanitar au luat decizii în funcție de propriile lor priorități de afaceri. Dar alegerile consumatorilor și stimulentele pentru reducerea costurilor furnizorilor au determinat schimbări în modelul comercial al industriei. Pe măsură ce cheltuielile cu medicamentele din SUA au atins un nivel înalt, cumpărătorii, medicii și pacienții consideră prețul ca fiind o componentă cheie a beneficiului pentru sănătate așteptat de la un medicament.

În anul 2014, SUA au cheltuit 373,9 miliarde de dolari pe medicamente, o creștere de 13,1% față de 2013. Cumpărătorii au luat notă și au redus costurile medicamentelor prin reduceri obligatorii și clauze de protecție a prețurilor în contractele formulate. Pacienții plătesc mai mult pentru medicamente pe măsură ce trec la planuri de sănătate cu grad ridicat de deductibilitate și se confruntă cu costuri mai mari pentru produse de specialitate. Și grupurile de medici și guvernul devin din ce în ce mai îngrijorați și vocali cu privire la efectele secundare financiare ale terapiilor noi, costisitoare. Acest lucru este valabil mai ales atunci când sistemele de sănătate trec la noi modele de plată bazate pe rezultatele în materie de sănătate, în loc de volumul serviciilor furnizate.

Între timp, grupurile de apărare și susținere ale pacienților evaluează în mod public eficacitatea medicamentelor și oferă bani și date pentru a ajuta dezvoltatorii de medicamente să descopere și să dezvolte noile terapii de mâine. Atât cumpărătorii publici, cât și cei privați își deschid seturile de date pentru colaborare și cercetare. Parlamentarii au în vedere o legislație care să permită echipelor comerciale să beneficieze de avantajele costurilor noilor produse. Și tehnologia facilitează continuitatea îngrijirii în afara clinicii. 

Companiile biofarmaceutice nu își pot permite să stea pe margine deoarece pacienții și planurile de sănătate negociază accesul la produsele lor. Punerea costurile medicamentelor în context necesită accesul la datele pacienților și dovezile care conectează intervenția medicamentului cu rezultatele de sănătate ale pacienților. Colaborarea este cheia pentru a demonstra valoarea și, în final, pentru a crește veniturile într-un sistem care recompensează rezultatele și calitatea peste volum: Noua Economie a Sănătații.

DESCARCA AICI

Adoptarea inteligenței artificiale, esențială pentru o industrie farmaceutică durabilă

Progresele în tehnologie și, în special, evoluțiile în inteligența artificială (IA), revoluționează modul în care ne trăim viața. Până acum, am folosit-o pentru a ne ajuta să găsim cel mai rapid traseu spre casă sau să căutăm pe Internet, dar acum trebuie să privim mult mai departe. 

Ca societate ne confruntăm cu unele provocări uriașe și specialiștii consideră că tehnologia IA trebuie să fie folosită pentru a rezolva unele dintre acestea. Modul în care menținem o societate sănătoasă,în care îmbunătățim îngrijirea pacienților și dezvoltăm noi medicamente eficiente pentru bolile cu nevoi nesatisfăcute sunt probleme importante. De exemplu, demența este în prezent principala cauză a decesului în Marea Britanie și face parte dintr-o problemă mai mare a modului în care societatea se va adapta la o viață mai lungă. Cresterea rezistentei antimicrobiene este o alta provocare mare pentru mileniu. Inteligența artificială poate ajuta prin revoluționarea procesului actual de descoperire a medicamentelor și prin adaptarea radicală a modului în care se găsesc noi perspective asupra bolilor. Tehnologia poate accesa cercetarea și informațiile existente mult mai eficient pentru a face industria farmaceutică mai eficientă în practicile sale. Prin sporirea activității experților în acest domeniu, poate îmbunătăți inovarea farmaceutică și poate reduce uzura.

DESCARCA AICI

Valoarea informațiilor privind sustenabilitatea companiei

În timp ce afișarea durabilității era făcută doar în zona câtorva companii verzi sau orientate către comunitate, astăzi această practică este  olosită de companiile din întreaga lume. Un accent pe sustenabilitate le ajută pe organizații să-și gestioneze situațiile sociale și impactul asupra mediului, să-și îmbunătățească eficiența funcționării și gestionării resurselor naturale, rămânțnd o componentă vitală a relațiilor dintre acționari, angajați și părțile interesate de companie. 

Firmele caută continuu noi modalități de a îmbunătăți performanța, de a proteja bunurile reputaționale și de a câștiga încrederea acționarilor și a părților interesate, iar dovezile pot fi văzute în jurul nostru. Informațiile privind sustenabilitatea pot servi ca diferențiator în industriile competitive și pot încuraja încrederea investitorilor și loialitatea angajaților. Analiștii iau în considerare de multe ori informațiile de sustenabilitate ale companiei în evaluarea calității și eficienței managementului, iar raportarea poate oferi întreprinderilor un acces mai bun la capital.

Într-o revizuire a peste 7.000 de rapoarte de sustenabilitate din întreaga lume, cercetătorii au descoperit că informațiile privind sustenabilitatea sunt folosite pentru a ajuta analiștii să determine valorile firmei și să reducă prognozele inexacte cu aproximativ 10%.

DESCARCA AICI

Tehnologia Informației și Comunicării (TIC) – Activarea inovației sociale, dovezi și perspective

Acest raport prezintă rezultatele cercetării conduse de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene privind „Inovația socială bazată pe Tehnologia Informației si Comunicării (TIC)- pentru a sprijini implementarea Pachetului de investiții sociale (IESI)” realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Ocupare a Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune. Cercetarea IESI urmărește să ajute factorii de decizie politică și practicienii să utilizeze inovația socială bazată pe TIC pentru a moderniza sistemele de asistență socială, pentru a oferi servicii sociale mai bune și mai eficiente și, în cele din urmă, pentru a spori bunăstarea și calitatea vieții cetățenilor.

Pe baza analizei dovezilor colectate printr-o colecție documentată de inițiative din întreaga UE, cercetarea avansează și o propunere de elaborare a unui cadru metodologic pentru evaluarea impactului social și economic al inovării sociale a TIC. Se așteaptă ca abordarea propusă să sprijine factorii de decizie politică și părțile interesate relevante în proiectarea, monitorizarea și evaluarea inițiativelor de inovare socială care permit transferul, extinderea și replicarea în întreaga Europă. 

Această publicație este un raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al departamentului științific al Comisiei Europene. Scopul său este de a furniza sprijin științific bazat pe dovezi procesului de elaborare a politicilor europene.

DESCARCA AICI

Sustenabilitatea, politica de dezvoltare  

Compania globală biofarmaceutică Allergan oferă terapii inovatoare care creează valoare comună pe termen lung pentru pacienții, clienții și acționarii firmei. Allergan este condusă de un angajament profund cu părțile interesate – pacienți, furnizori, plătitori, factori de decizie și public – pentru a înțelege nevoile acestora. Pe măsură ce inovează, compania este conștientă de impactul său asupra comunităților locale, naționale și globale. Allergan s-a angajat să protejeze sănătatea, siguranța și bunăstarea persoanelor care își pun încrederea în tratamentele lor și în comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Programele de sustenabilitate ale companiei biofarmacetice Allergan implică afacerea și aspectele economice, sociale și de mediu definite de Global Reporting Initiative (GRI), precum și evaluarea internă a diferitelor riscuri interne și externe ale companiei Allergan. Aceste programe cuprind toate aspectele legate de operațiunile companiei Allergan, inclusiv cercetarea și dezvoltarea, producția, marketingul, vânzările, asistența pentru clienți, managementul reglementărilor, gestionarea regională și la nivel de țară, joint venture și managementul riscului terților, gestionarea produselor prin întregul lanț de distribuție. 

Pozițiile și politicile companiei Allergan privind problemele actuale legate de durabilitate, inclusiv schimbările climatice, produsele farmaceutice în mediu, reducerea apei, gestionarea ambalajelor, biodiversitatea, bioetica, ciclul de viață și abordarea amprentei de carbon, chimia verde, diversitatea etnică, de vârsta și de gen, guvernanța și etica, îmbunătățirile lanțului de aprovizionare și sprijinul comunitar sunt prezentate în acest raport. Allergan a fost recunoscut pentru aceste eforturi fiind numit în Indexul Dow Jones Sustainability. 

Mai multe informații despre angajamentul companiei aflați din raportul următor

DESCARCA AICI

Inovarea socială: nevoia de schimbare globală

Sectorul sănătății continuă să se confrunte cu probleme sociale cauzate de creșterea costurilor de îngrijire a sănătății și de îmbătrânire a populației. Calitatea slabă și incoerentă a îngrijirii, precum și inaccesibilitatea pentru îngrijirea la timp, se află în fruntea problemelor globale cu care se confruntă industria asistenței medicale de astăzi. În domeniul sănătății, întrebarea este cum se poate asigura îngrijire de înaltă calitate fiecărui pacient la nivel global, într-un mod accesibil în mod durabil? Mai mult, cum se poate implementa inovarea pentru a rezolva provocările crescânde determinate de costurile tot mai mari de îngrijire și îmbătrânire a populației?

Oportunitatea pentru inovația socială în domeniul sănătății este enormă și autorii acestui material cred că sănătatea (bunăstarea și prosperitatea) este unul dintre cele mai convingătoare domenii pentru afaceri sociale inovatoare.

Autorii materialului, reprezentanții firmei Hitachi, au identificat, de asemenea, că într-o lume condusă de conectivitate și de convergență, adevărata inovație socială în domeniul sănătății este un factor de îmbunătățire a unui viitor mai bun. Un viitor în care elemente individuale cum ar fi transportul, apa, canalizarea, comerțul cu amănuntul, securitatea, educația și energia se reunesc din ce în ce mai mult cu asistența medicală pentru a spori viața oamenilor și pentru a îmbunătăți viabilitatea comunităților. 

Compania japoneză promovează o viață mai sănătoasă prin soluții integrate de îngrijire a sănătății, prin reunirea dispozitivelor, a datelor și a celor care îngrijesc populația, pentru a oferi o perspectivă detaliată. Odată cu îmbătrânirea populației și creșterea presiunilor asupra costurilor, compania Hitachi a identificat un impact de 985 de miliarde de dolari din inovarea socială în domeniul sănătății până în anul 2020. Acesta este impactul combinat al investițiilor în aplicații mari, aplicații pentru uzură și aplicații centrate pe asistență medicală, tehnologii medicale, tele-sănătate și prevenire. Cu ajutorul serviciilor medicale care converg cu soluții informatice avansate, jucătorii din viitorul sector al sănătății, care au cel mai mare impact, vor aduce inovația tuturor elementelor ciclului de îngrijire, de la prevenție la îngrijirea vârstnicilor.

DESCARCA AICI

Inovarea socială pentru promovarea echității în sănătate

Rolul și impactul inovațiilor sociale în transformarea vieții indivizilor și a comunităților au reprezentat o sursă de interes în ultimii ani. Interesul pentru efectele transformatoare ale inovării sociale au crecut, la fel și întrebările privind natura inovațiilor sociale și dovezile empirice ale rezultatelor și impactului acestora. Scopul acestui material este de a examina dovezile existente privind relația dintre inovarea socială, sănătate și bunăstare, cu un accent deosebit pe impactul asupra echității în sănătate.

Unele dintre cele mai bine documentate lucrări de inovare socială în raport cu acțiunile de sănătate se regăsesc în țările cu economii în curs de dezvoltare sau în regiunile lumii afectate de probleme comune privind sănătatea. Dovezile descriptive ale activității recente din Europa s-au înmulțit în ultimii ani ca răspuns la efectele provocărilor financiare globale și la schimbările aduse sistemului de asistență socială. Dacă dovezile disponibile reprezintă un indicator fiabil al practicii actuale, acest lucru sugerează că practica inovatoare din punct de vedere social este mai puternică în cazul în care instituțiile – politice, economice sau culturale – sunt relativ slabe sau sub presiune.

În ceea ce privește nivelul socio-economic, politic și cultural, au apărut inovații instituționale semnificative în sistemele de asistență socială. În practică, modificările radicale sunt văzute în sistemele defectuoase sau disfuncționale sau în îmbunătățirile sistemelor existente, pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității. Există puține dovezi, în special în ceea ce privește economiile în curs de dezvoltare, de creare și extindere a furnizării de servicii de sănătate inovatoare. De asemenea, există dovezi tot mai multe că în activitățile economiilor dezvoltate și la cele în curs de dezvoltare cadrele instituționale pot fi adaptate pentru a se acomoda soluțiilor inovatoare, pentru a promova schimbările la nivelul întregului sistem în programele de echitate în domeniul sănătății.

La nivelul condițiilor de viață zilnice inovațiile tind să abordeze barierele sistemice în calea echității în sănătate. O mare parte a dovezilor se referă la crearea unor medii care să permită depășirea factorilor care generează inechități în bunăstarea comunității. Există, de asemenea, un accent deosebit pe intervenția timpurie, încă din copilărie, ca o soluție în preîntâmpinarea inechităților din sănătate pe parcursul vieții. Inovațiile în acest domeniu se referă la fenomenele recente care afectează copiii și tinerii adulți, cum ar fi provocările pentru o bună sănătate mintală.

DESCARCA AICI

Analiza sustenabilității lanțului de aprovizionare farmaceutică

Modelele actuale de consum și de producție contribuie în mod constant la creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la problema dezvoltării durabile. Creșterea gradului de conștientizare socială și ecologică a societății se manifestă printr-o presiune semnificativă pusă asupra companiilor de a implementa soluții mai durabile. Lanțul de aprovizionare farmaceutică acordă o atenție specială sustenabilității datorită naturii afacerii sale, în acest context, dezvoltând un set de acțiuni pentru atingerea obiectivelor prevăzute. 

În acest material este prezentat un studiu detaliat al sustenabilității în lanțurile de aprovizionare farmaceutică în vederea identificării principalilor factori care determină funcționarea durabilă a acestor sisteme. Factorii identificați reprezintă un set de categorii care acoperă cele trei dimensiuni ale sustenabilității. Rezultatele demonstrează că companiile de vârf în domeniul sustenabilității din sectorul farmaceutic s-au angajat să întreprindă diverse inițiative pentru a-și atinge scopurile și obiectivele de sustenabilitate. De asemenea, s-a constatat că, deși companiile farmaceutice aparțin aceluiași sector, acestea raportează în mod diferit problemele de sustenabilitate, eventual existența unor condiții externe și interne care influențează strategia de afaceri în contextul dezvoltării durabile.

DESCARCA AICI

Spre un sistem sustenabil de dezvoltare a medicamentelor 

Dezvoltarea de medicamente a devenit activitatea exclusivă a marilor companii farmaceutice. Cu toate acestea, producția de noi medicamente a scăzut în ultimul deceniu, iar prețurile noilor medicamente au crescut constant, ceea ce a dus la probleme privind achiziționarea lor pentru mulți pacienți. Analizând istoricul dezvoltării medicamentelor și a industriei farmaceutice, prezentul material identifică principalii factori care au cauzat acest eșec al sistemului. Deși s-au sugerat multe soluții pentru a stabili sistemul de dezvoltare al medicamentelor, autorii materialului au considerat că este necesară o combinație de reforme ale sistemelor de reglementare și brevetare pentru a face dezvoltarea medicamentelor sustenabilă. Aceste reforme trebuie combinate cu acordarea unui rol mai larg și a unui acces deschis al institutelor publice de cercetare în descoperirea, evaluarea clinică și evaluarea siguranței noilor medicamente.

DESCARCA AICI

Managementul inovarii organizaționale

Asistența informațională joacă un rol important în dezvoltarea și implementarea proiectelor inovatoare, este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea concepției sale. În continuare, articolul ia în considerare abordările oamenilor de știință cu privire la componentele ciclului de viață al proiectului de inovare, dezvăluind că majoritatea dintre aceștia ar aloca trei faze (dezvoltare, implementare și finalizare).

 În ceea ce privește suportul informațional pentru fiecare dintre aceste etape, au fost definite obiective, sarcini, decizii manageriale (selectarea unui obiect de inovare, alegerea sectorului economic, identificarea surselor de finanțare, calcularea costurilor, fundamentarea oportunității implementării unui proiect, alegerea contrapărților stabilirea prețurilor produselor, selectarea piețelor, utilizarea ulterioară a obiectelor de proprietate), rețelele de informații, sursele de informare necesare, sa studiat modul în care se implementează în etape concepția de management al informațiilor al proiectului de inovare.

DESCARCA AICI

Organizații inovatoare în dezvoltarea noilor medicamente: evaluarea sustenabilității din industria biofarmaceutică

Modul în care noile medicamente sunt descoperite și aduse pe piață s-a schimbat fundamental în ultimii 30 de ani. Acest material prezintă o perspectivă a acestui proces, prin realizarea unei analize a acestui domeniu în Statele Unite ale Americii. Studiile anterioare au arătat că companiile biotehnologice au contribuit în mod semnificativ la aprobarea de către US Food and Drug Administration a unor noi entități moleculare până la mijlocul anilor 1980, când aceste tendințe au trecut pe o pantă descendentă. Traiectoriile și tendințele observate în timpul acestei analize ridică întrebări fundamentale cu privire la inovatorii biofarmaceutici și la sustenabilitatea întreprinderilor care dezvoltă medicamente. Care este rolul biotehnologiei în industria farmaceutică, cum contribuie cercetarea și dezvoltarea la sustenabilitatea acestui domeniu și care este motorul inovării pentru obținerea competitivității afalți din analiza următoare.

DESCARCA AICI

INOVAREA SOCIALĂ ÎN SĂNĂTATE: STUDII DE CAZ ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE DIN ȚĂRILE CU VENITURI MICI ȘI MIJLOCII 

Creșterea rapidă a inovării sociale în furnizarea de servicii de sănătate generează un mare interes. Într-un moment în care populația ar trebui să beneficieze din ce în ce mai mult de numeroasele tehnologii valoroase, medicamente și diagnosticări, prea mulți oameni sunt excluși, în special cei din țările vulnerabile cu venituri mici și mijlocii. 

Pentru a încuraja răspândirea abordărilor incluzive și creative, Programul special pentru cercetare și formare în domeniul bolilor tropicale (TDR) colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Este așteptat ca cercetarea în domeniul inovării sociale în domeniul sănătății să conducă la o mai bună înțelegere a ceea ce funcționează și de ce. Este examinat modul în care membrii comunității și o serie de actori din sistemul de sănătate sunt cel mai bine implicați în identificarea problemelor legate de furnizarea asistenței medicale, dezvoltarea de soluții și punerea în aplicare a acestora pentru a aduce schimbări. 

Exemple de astfel de inovații există în toate părțile lumii. Pentru a asigura sustenabilitatea acestora și pentru a spori replicabilitatea acestora, este nevoie de cercetări privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează și măsurarea impactului. Cele 23 studii de caz din această publicație reprezintă un prim pas spre această înțelegere. Aceste studii provin dintr-o colaborare condusă de TDR în 2014, numită „Inițiativa de inovare socială în domeniul sănătății”. Această colaborare a început cu Centrul pentru Inovare Socială și Antreprenoriat Bertha de la Universitatea din Cape Town, Centrul Skoll pentru Antreprenoriatul Social de la Universitatea Oxford și Școala de Igienă și Medicină Tropicală din Londra.

DESCARCA AICI

Sustenabilitatea ecologică a ambalajelor farmaceutice

Companiile farmaceutice oferă din ce în ce mai multă importanță managementului sustenabil prin dezvoltarea de medicamente care au aceeași valoare medicală, dar cu un impact redus asupra mediului. Tipul de ambalaj al comprimatelor afectează emisiile generate în timpul ambalării medicamentelor. Selectarea unui ambalaj adecvat al medicamentelor influențează, de asemenea, emisiile eliberate în mediul înconjurător. 

Lucrarea urmărește compararea impactului asupra mediului a două tipuri diferite de ambalaje ale comprimatelor, respectiv ambalajul blister din PVC și blister din aluminiu. Metoda de evaluare a ciclului de viață (LCA) este utilizată pentru această comparație. Studiul include etape de la extracție până la procesele de ambalare, care se concentrează în principal pe producție. Articolul indică faptul că ambalajul cu blistere din PVC are o performanță mai bună comparativ cu ambalajul cu blister din aluminiu, în majoritatea categoriilor de impact luate în considerare. Se observă că procesul de fabricare a foliilor de aluminiu contribuie semnificativ la impactul general asupra mediului al ambalajului cu blistere din aluminiu.

DESCARCA AICI

Consumul, calea nostră spre sustenabilitate. Sunt procesatoarele europene de carne și lactate la înălțimea așteptărilor noastre?

În Europa, sustenabilitatea în industria cărnii și a produselor lactate a apărut ca o problemă de mare preocupare pentru societate. Acest material urmărește identificarea practicilor actuale de sustenabilitate ale procesatorilor de carne și ale produselor lactate și compararea acestora cu așteptările societății în vederea identificării unor domenii potențiale de îmbunătățire. 

Facilitarea accesului consumatorilor la alimente accesibile și nutritive este identificată ca o zonă care necesită îmbunătățiri. În ceea ce privește aprovizionarea, a devenit clar că responsabilitatea lanțului de aprovizionare este integrată în cei trei piloni ai sustenabilității, iar importanța acesteia nu poate fi supraestimată. Tarifarea echitabilă, comerțul corect, colaborarea cu comercianții cu amănuntul pentru a influența comportamentul consumatorilor sunt doar câteva idei ale inițiativelor în care pot fi implicați procesatorii. În acest domeniu există oportunități clare pentru prelucrătorii de lapte pentru a lucra mai mult la problemele de sănătatea și bunăstarea animalelor, iar pentru procesatorii de carne să colaboreze mai îndeaproape cu agricultorii.

DESCARCA AICI

Produse farmaceutice sustenabile – Un studiu privind achizițiile publice sutenabile de produse farmaceutice

Acest raport este rezultatul unui proiect realizat în cadrul Swedish International Water Institute (SIWI) și al grupului său de clustere „Water and Pharmaceuticals” din Suedia. Scopul proiectului a fost acela de a studia metodele actuale de stabilire a cerințelor de sustenabilitate și de monitorizare a respectării acestora în domeniul achizițiilor de medicamente, pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătățiri. Recomandările evidențiate în acest raport au fost transmise Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înainte de procesul lor, în cursul anului 2016, pentru a dezvolta noi criterii de mediu și sociale în domeniul achizițiilor de medicamente. Raportul urmărește, de asemenea, să informeze părțile relevante interesate cu privire la posibilitățile și provocările legate de promovarea dezvoltării durabile prin intermediul achizițiilor publice.

DESCARCA AICI

Produse farmaceutice sustenabile – Un studiu privind achizițiile publice sutenabile de produse farmaceutice

Acest raport este rezultatul unui proiect realizat în cadrul Swedish International Water Institute (SIWI) și al grupului său de clustere „Water and Pharmaceuticals” din Suedia. Scopul proiectului a fost acela de a studia metodele actuale de stabilire a cerințelor de sustenabilitate și de monitorizare a respectării acestora în domeniul achizițiilor de medicamente, pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătățiri. Recomandările evidențiate în acest raport au fost transmise Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înainte de procesul lor, în cursul anului 2016, pentru a dezvolta noi criterii de mediu și sociale în domeniul achizițiilor de medicamente. Raportul urmărește, de asemenea, să informeze părțile relevante interesate cu privire la posibilitățile și provocările legate de promovarea dezvoltării durabile prin intermediul achizițiilor publice.

DESCARCA AICI

Turcia își propune să devină un centru global pentru cercetare & dezvoltare și producție în domeniul farmaceutic 

Ca urmare a îmbătrânirii populației, a extinderii vieții și a schimbărilor socio-economice din întreaga lume, serviciile de sănătate reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte ale secolului XXI. Pe măsură ce speranța medie de viață crește, crește riscul populației de a se îmbolnăvi de boli cronice și de a se confrunta cu probleme de sănătate în etapele ulterioare ale vieții. Când luăm în considerare acești factori, medicamentele inovatoare și tratamentele noi, care pot contribui la prevenirea bolilor și la reducerea costurilor de tratament, devin tot mai importante în timp. Astfel, atât țările dezvoltate, cât și țările în curs de dezvoltare consideră că cercetarea și dezvoltarea farmaceutică care vizează descoperirea unor noi tratamente și producerea de noi medicamente un domeniu prioritar pentru investiții și un sector strategic de creștere.

Guvernul Turciei dorește să facă din Turcia, până în anul 2023, una dintre cele mai mari zece economii ale lumii în ceea ce privește serviciile de sănătate, prin creșterea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare de până la 3% din PIB și prin creșterea exporturilor la 500 miliarde USD. Mai mult, potrivit raportului de strategie al Ministerului Științei, Industriei și Tehnologiei din Turcia (AIFD), Turcia ar trebui să devină baza de producție eurasiatică pentru produsele tehnologice de nivel mediu și ridicat. Luând în considerare condițiile macroeconomice actuale ale Turciei, stabilitatea politică și creșterea eficienței economice, AIFD consideră că aceste obiective ale cercetării și dezvoltării sunt realiste.

Durata medie a vieții în Turcia a crescut cu 24% în ultimii 30 de ani și a ajuns acum la 74 de ani. Medicamentele inovatoare joacă un rol important în creșterea speranței de viață. Pentru a realiza progrese durabile în serviciile de sănătate, Turcia trebuie, de asemenea, să se concentreze asupra îmbunătățirii poziției sale competitive. În prezent, Turcia se află în urma altor companii de produse farmaceutice emergente, denumite în prezent „țări farmaceutice”, cum ar fi Brazilia, Rusia, India și China, în cee ace privește investițiile farmaceutice globale. Conform indicelui global al Forumului Economic Mondial (2011-2012), Turcia se situează pe locul 59 din 142 de țări și se situează pe locul 71 în Indexul capacității de inovare. În Indicele Global al Concurenței, Brazilia este pe locul 31, Rusia 38, India 35 și China 47. În timp ce sectorul farmaceutic din Turcia se situează pe locul 16 în ceea ce privește valoarea de piață, este al 36-lea în ceea ce privește cercetarea clinică efectuată și volumul exporturilor farmaceutice .

Care sunt obiectivele principale fixate de Turcia în acest sens aflați din materialul următor.

DESCARCA AICI

Inovația, marca comercială a industrie farmaceutice din Spania 

Industria farmaceutică spaniolă este cel mai productiv sector din țară cu un cuantum pe  angajat dublu față de media pentru industrie, lider în ceea ce privește exporturile (peste 10.600 de milioane de euro pe an) și are cea mai stabilă, calificată și variată ofertă de locuri de muncă (peste 95% au un contract permanent, 50% au fost la universitate, iar 50% sunt femei). Toate activitățile, industriale și comerciale, dezvoltate în aceste companii sunt inovatoare, precum și toate relațiile cu alte colective din mediul social-sanitar (pacienți, profesioniști, instituții), sunt în conformitate cu cele mai înalte standarde etice și de transparență.

Angajamentul industriei farmaceutice spaniole merge cu mult dincolo de punerea pe piață a unor noi medicamentele valoroase; este un angajament profund medical, economic și social. Acest angajament se referă la cinci elemente majore: susținerea inovării; angajamentul față de sustenabilitatea sistemului de sănătate publică; dorința de a genera locuri de muncă de bună calitate; încrederea în dialog pentru a ne încuraja să lucrăm cu lumea din jurul nostru și garanțiile de transparență și bune practici pe măsură ce munca noastră continuă să se dezvolte. 

„Inovația este marca noastră comercială” susține Jesús Acebillo, președintele FARMAINDUSTRIA. Industria farmaceutică investește peste un miliard de euro în activitatea de cercetare și dezvoltare, transformând-o în lider al acestui domeniu atât în ​​termeni absoluți, cât și relativi, an după an. Această sumă reprezintă 20% din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de toate sectoarele industriale spaniole înființate. Această activitate intens inovatoare înseamnă că mai mult de 12% din cele 38.000 de persoane angajate direct de industria farmaceutică inovatoare (peste 4.500) lucrează în domeniul cercetării și dezvoltării, cifră care reprezintă aproape jumătate din totalul locurilor de muncă din aceste sectoare din sectoarele de înaltă tehnologie. În plus, acest angajament este special, deoarece presupune colaborarea cu sectorul public. Aproximativ 40% din miliardele de euro pe care industria farmaceutică le investesc în cercetare și dezvoltare merg spre contracte cu centre de cercetare, universități și spitale, pentru a dezvolta proiecte cu un înalt interes științific și de sănătate, care necesită licitații public-private. Acest lucru face ca industria farmaceutică să devină o forță motrice în spatele cercetării publice din Spania, menținând țara în fruntea științei.

Următorul material prezintă mecanismele și angajamentul ferm al industriei farmaceutice din Spania față de sustenabilitatea sistemului de sănătate publică. De asemenea, arată încrederea în punctele forte ale industriei farmaceutice de a continua să-și îndeplinească rolul, satisfăcând în același timp așteptările societății, oferind noi oportunități de terapie și soluții care ajung la pacienți.

DESCARCA AICI

Apa și produsele farmaceutice – o responsabilitate comună

Produsele farmaceutice sunt esențiale pentru asistența medicală modernă, iar gradul de utilizare al lor ar putea crește în viitor din cauza îmbătrânirii populației, fenomen care se află în creștere. Ingredientele farmaceutice active din punct de vedere biologic sunt proiectate pentru a afecta diferite procese din corpul uman. Multe produse farmaceutice nu sunt însă ușor biodegradabile și pot rămâne în mediu pentru perioade considerabile de timp. Principalele emisii de reziduri farmaceutice provin din utilizarea lor. Aceste substanțe sau metaboliții lor sunt excretați și deversați în toaletă. Natura rezistentă a ingredientelor farmaceutice active este o provocare pentru stațiile standard de tratare a apelor reziduale. În combinație cu cazurile de tratare insuficientă a efluentului din procesele de fabricare farmaceutică și eliminarea necorespunzătoare a medicamentelor nedorite/neutilizate sau a pastilelor care au trecut de data expirării, ingrediente farmaceutice active au devenit micro-poluanți omniprezenți în apele noastre și înregistrează o creștere îngrijorare în întreaga lume.

Substanțele active din punct de vedere hormonal și antibioticele sunt cel mai frecvent văzute ca fiind grupurile cu cea mai mare risc din cauza impactului pe care îl au asupra sănătății reproducerii organismelor și prin evoluția și diseminarea rezistenței la antibiotice. Dar chiar și anxioliticele cum ar fi oxazepam s-au dovedit a provoca modificări comportamentale la speciile de pești care ar putea duce la perturbarea rețelelor alimentare. Efectele de mediu ale diferitelor substanțe nu depind numai de efectele fiziologice specifice, ci și de persistența și potențialul de bioacumulare. 

În prezent nu se oferă soluții durabile pentru această problemă, iar tehnologiile avansate de tratare conduc la creșterea costurilor și a consumului de energie. Soluția holistică este formată din mai multe piste paralele care implică părțile interesate la diferite niveluri: trebuie abordate toate elementele și implicate autoritățile, industria farmaceutică, farmaciile, medicii, consumatorii și stațiile de epurare a apelor uzate. Pentru a preveni emisiile inacceptabile în aer, apă și sol, mai multe inițiative trebuie întreprinse de părțile interesate, implicate. Acestea ar trebui să joace un rol activ într-o astfel de abordare strategică prin propunerea de măsuri legislative și acțiuni voluntare și, de asemenea, să-și asume responsabilitatea. 

Sãnãtatea pacientului nu poate fi niciodatã pusã în pericol în favoarea unei selecții de medicamente pe baza impactului asupra mediului. Sănătatea și siguranța pacienților au în vedere considerațiile de mediu și, prin urmare, există o provocare pentru părțile interesate pentru a echilibra această problemă.

DESCARCA AICI

Strategia națională farmaceutică a Suediei

Medicamentele oferă oportunități mari de vindecare și ameliorare a bolilor, dar prezintă și o serie de provocări care trebuie abordate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. O provocare este aceea de a asigura un acces egal la medicamente pentru întreaga populație, pe baza nevoilor individului. Altă este asigurarea protecției mediului prin utilizarea durabilă a medicamentelor. Folosirea medicamentelor trebuie să fie eficientă și sigură, iar relația dintre costurile medicamentelor și eficacitatea tratamentului trebuie să fie rezonabile. Obiectivul final este de a folosi medicamentele într-un mod cât mai eficient din punct de vedere al costurilor, astfel încât să se poată obțină o stare de sănătate cât mai bună posibil cu resursele alocațe asistenței medicale. 

Cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente are, de asemenea, o mare importanță pentru a asigura accesul la un tratament adecvat al bolilor și rănilor în viitor. Provocările necesită însă colaborarea între diferitele părți și o abordare strategică. Începând cu anul 2011, în Suedia a existat o strategie farmaceutică națională (SFN) și un plan de acțiune asociat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, destinat să răspundă provocărilor din domeniul farmaceutic, și promovând utilizarea corectă a medicamentelor. Această activitate cuprinde aproape întregul lanț de valori al medicamentelor: de la cercetare și inovare la urmărirea efectelor în practica clinică de zi cu zi. Există un larg consens între părțile interesate implicate în strategie, care necesită o intensificare și o cooperare durabilă, astfel încât să se poată implementa măsuri specifice și de îmbunătățire sistematice în domeniul farmaceutic de care să beneficieze pacienții, sistemul de sănătate și societatea. Strategia farmaceutică națională este o platformă de colaborare necesară pentru a pune acest lucru în practică.

DESCARCA AICI

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ ȘI SĂNĂTATEA GLOBALĂ. REZULTATELE ȘI CIFRELE ANULUI 2017

Acest compendiu realizat de Federația Internațională a Producătorilor și Asociațiilor Farmaceutice care cuprinde rezultate și cifre din anul 2017 referitoare la industria farmaceutică și sănătatea globală își propune să ofere un instantaneu al muncii pe care această industrie o desfășoară astăzi. Acest material examinează cele mai recente date privind inovarea farmaceutică și sănătatea globală, accesul la medicamente și sistemele de sănătate, precum și la amprenta economică a industriei farmaceutice. Informațiile arată în continuare că industria farmaceutică bazată pe cercetare este unul dintre cele mai inovatoare sectoare din lumea care, în ultimul secol, a jucat un rol unic în dezvoltarea de noi medicamente și vaccinuri, dar și în îmbunătățirea lor, pentru prevenirea și tratarea bolilor. Contribuția sa esențială la sănătatea globală transformă cercetarea fundamentală în tratamente inovatoare. Succesul industriei se bazează pe inovarea continuă – pentru prevenirea și tratamentul bolilor comune, complexe și neglijate, precum și pentru îmbunătățirea tratamentelor existente. În ciuda condițiilor comerciale și de reglementare adesea provocatoare, industria face investiții care sunt considerabil mai riscante decât cele din cele mai multe sectoare cu tehnologie avansată. Investigând miliarde de dolari și mii de ore de știință, industria împinge limitele științei, promovează progresul medical și contribuie la prosperitatea societății.

DESCARCA AICI

Strategia națională farmaceutică a Suediei

Medicamentele oferă oportunități mari de vindecare și ameliorare a bolilor, dar prezintă și o serie de provocări care trebuie abordate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. O provocare este aceea de a asigura un acces egal la medicamente pentru întreaga populație, pe baza nevoilor individului. Altă este asigurarea protecției mediului prin utilizarea durabilă a medicamentelor. Folosirea medicamentelor trebuie să fie eficientă și sigură, iar relația dintre costurile medicamentelor și eficacitatea tratamentului trebuie să fie rezonabile. Obiectivul final este de a folosi medicamentele într-un mod cât mai eficient din punct de vedere al costurilor, astfel încât să se poată obțină o stare de sănătate cât mai bună posibil cu resursele alocațe asistenței medicale. 

Cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente are, de asemenea, o mare importanță pentru a asigura accesul la un tratament adecvat al bolilor și rănilor în viitor. Provocările necesită însă colaborarea între diferitele părți și o abordare strategică. Începând cu anul 2011, în Suedia a existat o strategie farmaceutică națională (SFN) și un plan de acțiune asociat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, destinat să răspundă provocărilor din domeniul farmaceutic, și promovând utilizarea corectă a medicamentelor. Această activitate cuprinde aproape întregul lanț de valori al medicamentelor: de la cercetare și inovare la urmărirea efectelor în practica clinică de zi cu zi. Există un larg consens între părțile interesate implicate în strategie, care necesită o intensificare și o cooperare durabilă, astfel încât să se poată implementa măsuri specifice și de îmbunătățire sistematice în domeniul farmaceutic de care să beneficieze pacienții, sistemul de sănătate și societatea. Strategia farmaceutică națională este o platformă de colaborare necesară pentru a pune acest lucru în practică.

DESCARCA AICI

Cultura Inovării. O analiză economică a inovării în domeniul artelor și al organizațiilor culturale

Se pare că există un paradox în artă: creativitatea și noutatea se află în centrul tuturor artelor, dar finanțatorii solicită organizațiilor culturale și artistice să fie mai inovative. Înțelegerea acestui paradox este unul dintre motivele pentru care NESTA- Fundația Națională pentru Știință, Tehnologie și Arte din Regatul Unit- s-a angajat în cercetarea pe care se bazează acest raport care propune un cadru pentru inovare, ce poate fi utilizat atât de finanțatorii de artă, cât și de organizațiile artistice. Documentul descrie modalitățile pe care organizațiile artistice și culturale le folosesc pentru a inova în vederea atingerii audienței, depășind frontierele artistice și creând valoare economică și culturală.

Cercetările desfășurate de NESTA au arătat că tehnologiile digitale nu numai că aduc noi audiențe organizațiilor culturale și artistice, dar și creează noi surse de valoare culturală și economică și, în unele cazuri, dau artei direcții noi. Această utilizare a noilor tehnologii cere organizațiilor artistice și culturale să dezvolte noi modele de afaceri. Teatrele, desigur, vor juca întotdeauna piese pentru publicul lor și galeriile de artă vor avea expozițiile ca ofertă de bază. Dar utilizarea tehnologiilor digitale reînvie în esență natura relațiilor pe care aceste organizații le au cu publicul. Prea adesea se afirmă că consumatorii de experiențe culturale nu sunt dispuși să plătească pentru serviciile consumate în format digital (unde costul marginal de satisfacere suplimentară a clientului este scăzut în cazul scaunelor de cinema și zero în cazul Internetului). Cu toate acestea, cercetările întreprinse de NESTA arată că, cel puțin, consumatorii pretind că sunt dispuși să plătească pentru experiențe digitale de înaltă calitate, fie sub formă de bilete pentru proiecții de spectacole live, fie, eventual, prin donații către organizații care sunt percepute ca creând valoare publică și culturală prin utilizarea tehnologiilor digitale..

NESTA este Fundația Națională pentru Știință, Tehnologie și Arte din Regatul Unit. Scopul NESTA este de a transforma capacitatea de inovare a Regatului Unit.

DESCARCA AICI

INOVAREA SOCIALĂ ÎN SĂNĂTATE: STUDII DE CAZ ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE DIN ȚĂRILE CU VENITURI MICI ȘI MIJLOCII 

Creșterea rapidă a inovării sociale în furnizarea de servicii de sănătate generează un mare interes. Într-un moment în care populația ar trebui să beneficieze din ce în ce mai mult de numeroasele tehnologii valoroase, medicamente și diagnosticări, prea mulți oameni sunt excluși, în special cei din țările vulnerabile cu venituri mici și mijlocii. 

Pentru a încuraja răspândirea abordărilor incluzive și creative, Programul special pentru cercetare și formare în domeniul bolilor tropicale (TDR) colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Este așteptat ca cercetarea în domeniul inovării sociale în domeniul sănătății să conducă la o mai bună înțelegere a ceea ce funcționează și de ce. Este examinat modul în care membrii comunității și o serie de actori din sistemul de sănătate sunt cel mai bine implicați în identificarea problemelor legate de furnizarea asistenței medicale, dezvoltarea de soluții și punerea în aplicare a acestora pentru a aduce schimbări. 

Exemple de astfel de inovații există în toate părțile lumii. Pentru a asigura sustenabilitatea acestora și pentru a spori replicabilitatea acestora, este nevoie de cercetări privind ceea ce funcționează și ce nu funcționează și măsurarea impactului. Cele 23 studii de caz din această publicație reprezintă un prim pas spre această înțelegere. Aceste studii provin dintr-o colaborare condusă de TDR în 2014, numită „Inițiativa de inovare socială în domeniul sănătății”. Această colaborare a început cu Centrul pentru Inovare Socială și Antreprenoriat Bertha de la Universitatea din Cape Town, Centrul Skoll pentru Antreprenoriatul Social de la Universitatea Oxford și Școala de Igienă și Medicină Tropicală din Londra.

DESCARCA AICI

Comerțul internațional și investițiile străine directeca factori de inovare

Scopul acestei cercetări este de a evalua ipoteza că investițiile străine directe (ISD) și comerțul internațional au avut un impact pozitiv asupra inovației într-una dintre cele mai semnificative economii din lume, Statele Unite ale Americii (SUA). Pentru a face acest lucru, autorul a folosit date anuale din 1995 până în 2010 pentru a construi un set de modele econometrice. În fiecare model, 11 în total) numărul de cereri de brevet de către rezidenții din S.U.A. este regresat pe stocurile de investiții străine directe, exporturile și importurile economiei ca colectiv și în fiecare dintre cele 10 grupuri SITC separat.

Deși tema ISD este larg răspândită în literatura de specialitate, există încă dezacorduri în ceea ce privește impactul investițiilor străine directe asupra economiei gazdă [McGrattan, 2011]. Pentru a rezolva parțial acest decalaj, această cercetare abordează economia gazdă nu numai ca un agregat, ci și ca o sumă a componentelor sale (adică grupuri SITC), ceea ce, în cunoștința acestui autor, nu a fost încă făcută cu privire la inovație -FDI-avion de comerț, în special pentru SUA

Din păcate, studiul suferă din cauza lipsei de date disponibile. De exemplu, numărul de brevete și alte variabile utilizate este raportat în agregat și nu pentru fiecare grup SITC (de exemplu, comerț). Ca rezultat, concluziile noastre privind exporturile și importurile într-o anumită categorie SITC (și impactul total) asupra inovării în S.U.A. sunt raportate în total.

 

Noțiunile generale găsite în literatură sunt prezentate mai întâi și discutate. În al doilea rând, sunt prezentate dinamica inovării, comerțului și stocului de investiții străine directe din S.U.A. În al treilea rând, are loc partea principală a lucrării, și anume studiul econometric, care conduce la mai multe aplicații și concluzii politice.

DESCARCA AICI

Directii de inovare in industria producatoare de cafea

În această lucrare, sunt prezentate rezultatele unui studiu privind utilizarea unor sisteme de îmbunătățire a tehnologiei de producție a cafelei între producătorii de cafea mici în trei regiuni producătoare de cafea proeminente din Honduras. Impactul diferitelor scheme (traiectorii) în care diferiți agenți influențează producătorii „; sa analizat decizia de a utiliza noile tehnologii. În special, există diferențe în ceea ce privește influența a) organizațiilor private de achiziționare a cafelei și b) agențiilor guvernamentale și de dezvoltare publică asupra comportamentului de inovare al producătorilor de cafea. Proiectând din datele de rețea care descriu conectarea internă și externă a producătorilor din trei comunități sate din principalele zone producătoare de cafea din Honduras, s-au aplicat instrumente de analiză a rețelelor sociale pentru a afla cum interacțiunile cu anumiți agenți, separat și cumulativ, metode îmbunătățite în producerea și comercializarea cafelei.

Rezultatele sugerează că există diferențe semnificative în modul în care diferiți furnizori de cunoștințe și tehnologie, în special cumpărătorii privați și agențiile de dezvoltare, influențează agricultorii & rsquo; comportament față de inovare. Influența cumpărătorilor, conform datelor, este axată pe aspectele legate de certificare și calitate, în timp ce agenții de dezvoltare se concentrează pe practici agronomice îmbunătățite. Agricultorii care comunică cu sucursala de extensie a furnizorilor de inputuri tind să fie mai inovativi. Aceste rezultate sugerează că programele de dezvoltare ar trebui să țină mai mult seama de rolul actorilor privați în inovare în rândul producătorilor agricoli și, prin urmare, să elaboreze programe de dezvoltare astfel încât să permită colaborarea cu acești agenți.

DESCARCA AICI

Managementul ca o paradigmă de inovare

Valoarea managementului de paradigmă a managementului a determinat că acesta este cel mai adecvat model de implementare a inovațiilor educaționale. Abordările inovatoare ale guvernării, bazate pe teoria managementului, necesită reorientarea guvernării la nevoile educației consumatorilor. Principalul motiv pentru aceasta este natura managementului activității, accentul pe educația managementului ca proces social și cultural determinat în toată bogăția relațiilor sociale, organizaționale și personale. În termeni moderni, cel mai mare impact asupra proceselor de inovare în administrație oferă managementul administrativ. 

Sistemul de inovare a sistemelor de distribuție în domeniul educației creează oportunități de a influența sistemul guvernamental cel mai direct dinamic – inovare. Managementul inovației – un sistem de management al inovării, resursele sale, persoanele implicate în dezvoltarea și implementarea inovațiilor pentru a maximiza eficiența inovației ca cel mai important factor al sistemului de control. Accentul managementului inovării în managementul educației este dezvoltarea strategiilor de inovare educațională din cadrul sectorului educațional și managementul proceselor de inovare în interacțiunea sa cu mediul socio-cultural. Dezvoltarea și diseminarea inovației este o strategie prioritară a educației în vremurile moderne, deoarece definește restul strategiilor educaționale.

DESCARCA AICI

Viitorul inovarii in management

Privind înapoi este un lucru natural, pe măsură ce căutăm să învățăm lecții din activitatea trecută. Dar poate mai interesant este să te uiți înainte. În acest articol, Rick Eagar se bazează pe rezultatele cercetărilor recente care au analizat opiniile directorilor tehnologici șefii și ale șefilor de informații șef și identifică schimbările-cheie ale cinci concepte distincte, dar interdependente de management al inovației ca fiind importante pentru anii următori.

Ajutând clienții să dezvolte noi abordări și instrumente pentru îmbunătățirea managementului inovării, avem o imagine de ansamblu bună a imaginii curente. Dar ce ne putem aștepta în următorii zece ani? Ce tendințe cheie observăm în modul în care companiile gestionează inovația? Ce fel de abordări și concepte vor fi de bază și care va însemna acest lucru pentru liderii de afaceri?

Vedem că nevoia crescândă de inovare este determinată de factori externi cum ar fi globalizarea în desfășurare, trecerea gravitației economice de țările occidentale tradiționale, incertitudinea economică continuă și cerințele clienților care se schimbă și mai individualizate.

DESCARCA AICI

Practici de inovare in management

Această cercetare contribuie la înțelegerea modului în care diferitele practici de management al inovației sunt legate de creșterea și rentabilitatea pe termen mediu și lung. Guvernele și agențiile de dezvoltare regională investesc bugete relevante pentru a încuraja inovarea în întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și pentru a-și îmbunătăți practicile de gestionare a inovării pentru a le face mai competitive. 

Cu toate acestea, nu este clar ce impact au aceste practici asupra performanței unei companii pe o perioadă lungă de timp. Propunem un model de audit și clasificare a practicilor de inovare și de testare empirică a impactului practicilor de inovare asupra performanței financiare pe termen lung a firmelor, utilizând un eșantion larg de companii din sectorul electronicii. 

Rezultatele noastre empirice arată că, în context regional, companiile care sunt similare din punctul de vedere al mărimii, poziției în lanțul valoric și al structurii de proprietate urmează practici inovatoare similare. În plus, utilizarea unei abordări sistematice a inovației duce la o creștere a veniturilor, dar nu crește neapărat profitul sau productivitatea.

DESCARCA AICI

Inovarea si managementul inovarii – concepte de baza

Inovația este de obicei înțeleasă ca introducerea unui lucru nou și util.

 • Inovația este întruchiparea, combinația sau sinteza cunoștințelor în produse, procese sau servicii originale, relevante, valoroase
 • Invenția este prima apariție a unei idei pentru un nou produs sau proces, în timp ce inovația este prima încercare de ao pune în practică
 • Toate inovațiile încep cu idei creative.

Definim inovația ca fiind implementarea cu succes a ideilor creative într-o organizație. În acest sens, creativitatea de către indivizi și echipe reprezintă un punct de plecare pentru inovare; prima este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru a doua

Inovația este sângele oricărei organizații. Fără ea, nu numai că nu există o creștere, ci, în mod inevitabil, o moarte lentă.

Inovația, ca multe funcții de afaceri, este un proces de management care necesită instrumente specifice, reguli și disciplină.

DESCARCA AICI

Inovarea si dezvoltarea durabila a patrimoniului cultural

 

Lucrarea prezintă reflecțiile actuale din cadrul Comisiei Europene cu privire la modul de construire a unei moșteniri durabile a Anului european al patrimoniului cultural. Inițiativa este în curs de desfășurare, cu mai mult de zece mii de evenimente și activități care au loc în întreaga Europă, oferind o oportunitate unică de a experimenta și de a se bucura de bogăția de memorie, idealuri, principii și valori încorporate în patrimoniul cultural european. europeni. Dar Anul European este mai mult decât o sărbătoare a trecutului de un an: obiectivul său este de a fi un laborator „pentru inovarea bazată pe moștenire”, o reflecție larg răspândită, la nivel politic, asupra modului de implementare a noii integrate, holistice și abordări participative care au fost subliniate în cele mai recente documente de politici la nivelul UE. Comisia Europeană deschide calea, implicând autoritățile naționale, reprezentanții societății civile și organizațiilor internaționale și toate instituțiile europene în guvernarea Anului. 

 

Sunt testate, de asemenea, noi modele de inițiative „crossover” pentru a maximiza beneficiile pentru economia, cultura, societatea și mediul înconjurător, implementate în cooperare cu diferitele direcții generale și părțile interesate și organizate în patru piloni: 

 • Angajament: conștientizarea valorii patrimoniului cultural, în special în rândul tinerilor;
 • Sustenabilitate: utilizarea pe deplin a potențialului patrimoniului cultural în strategiile de dezvoltare locală, inclusiv prin reutilizarea și turismul cultural;
 • Protecție: promovarea calității intervențiilor în patrimoniul cultural, îmbunătățirea gestionării riscurilor și sporirea eficienței traficului ilegal;
 • Inovarea: promovarea cercetării și favorizarea utilizării rezultatelor obținute și încurajarea participării active.

DESCARCA AICI

Inovarea in industria turismului – studiu de caz Polonia

Competitivitatea depinde în mare măsură de inovare. Acest lucru este adevărat și în ceea ce privește turismul. Acest articol se concentrează pe diferențele dintre inovațiile implementate în domeniul politicii turistice. Scopul principal al acestui articol este de a evalua diferențele dintre inovațiile din politica turismului. Ipoteza cheie sugerează că, în țările care se află în proces de transformare, introducerea inovațiilor este dificilă și depinde în mare măsură de capacitatea de a adopta noua paradigmă turistică postindustrială.

Polonia servește aici doar ca o exemplificare a acestui fenomen. O ipoteză suplimentară sugerează că politica publică folosește în practică mai frecvent „înlocuirea obiectivelor” (în loc de obiective complexe și exigente, de exemplu modernizarea sau renovarea în loc de regenerare urbană sau de cultură sau de turism), în timp ce sectorul de afaceri este mai orientat spre produs line cu noua paradigmă post-industrială). 

Articolul analizează strategiile publice 2007-2013 (și, într-o oarecare măsură, proiectele pentru perioada 2014-2020), dar în primul rând compară implementarea strategiei în cadrul programelor operaționale și în activitățile sectorului privat. În cele din urmă, referindu-se la Polonia ca parte a Uniunii Europene, lucrarea propune ca noile reglementări UE să poată aduce o schimbare în abordarea non-produsă a politicii de dezvoltare a turismului.

DESCARCA AICI

Procesul de inovare in managementul turismului

Scop: Identificarea lacunelor din literatura de specialitate referitoare la trei mari subiecte de management: Procesul de Inovare, Managementul Turismului și Inovarea Proceselor în Managementul Turismului pentru a stabili cadrul conceptual și pentru a identifica viitoarele linii de cercetare.

Proiectare/ metodologie: Pentru această cercetare s-a efectuat o revizuire sistematică a articolelor obținute din bazele de date acreditate recunoscute ca EBSCO, OCDE, printre altele, literatura privind Inovația proceselor, managementul turismului și inovația proceselor în managementul turismului.

Constatări: Ca urmare a acestei revizuiri, a fost identificată oportunitatea cercetării academice, datorită unui decalaj teoretic care există în ceea ce privește inovația procesului în managementul turismului.

Limitări / implicații de cercetare: Pentru realizarea acestei cercetări, bazele de date utilizate au fost: EBSCO, Emerald, OECD, ProQuest și Cercetare Științifică. 

Autorii sunt conștienți de faptul că pot exista alte lucrări ale subiectului care nu au fost luate în considerare în acest articol.

Implicații practice: În urma acestei cercetări, se deschide calea spre cercetare în alte domenii, cum ar fi: impactul pe care îl are și modul în care procesele de inovare în managementul turismului sunt purtate în organizațiile aparținând sectorului

Originea / valoarea: Cunoașterea modului în care procesul de inovare în managementul turismului are loc în organizațiile de ospitalitate oferă o mai bună înțelegere și înțelegere a acestor subiecte, deschizând posibilitatea altor organizații de a le adopta și de a le adapta în domenii legate de satisfacția clienților, imaginea organizației și a calității serviciului oferit.

DESCARCA AICI

Marketing si inovare discontinua – procesul de testare si invatare

Performanța dezamăgitoare a firmelor din SUA în 1980 în piețele globale, tehnologie intensivă (cum ar fi electronice de consum, de birou și fabrica de automatizare, și memorii semiconductoare), a fost larg atribuită unui eșec de a îmbunătăți în mod continuu și incremental produse și procese. În „The Illusion Breakthrough”, Florida și Kenney au scris că „Statele Unite fac progrese, în timp ce alte țări, în special Japonia, oferă urmărirea” pe care se construiește avantajul competitiv. Gomory a făcut un punct similar. Inovații contrastante,  „revoluționare“ cu „o alta, cu totul diferit, mai puțin dramatice, și mai degrabă istovitoare proces de inovare, care este mult mai important pentru comercializarea tehnologiei profitabil … marca sa este de imbunatatire incrementala, nu descoperire. 

Este nevoie de produse de cotitură peste din nou și din nou, obtinerea noului model, pornind de la o lucrare mai noua, ceea ce poate suna plictisitor, dar realizarile sunt exhilarate. ” În „Mașina care a schimbat lumea“, lucrul cel mai influent pe tema anilor 1980, Womack, Jones, și Roos măsurat efectele concurențiale ale acestei lipse de atenție la îmbunătățirea incrementală continuă throiugh un studiu de benchmarking al industriei de automobile la nivel mondial. Alte studii consolidează acest mesaj: în comparație cu concurenții lor japonezi, firmele din S.U.A.

DESCARCA AICI

Inovarea produselor și marketingul inovării produselor: teorie și dovezi microeconomice

Această lucrare derivă dintr-un joc în trei etape Cournot-oligopoly pentru inovația produselor, cheltuieli privind introducerea produsului și concurența pe piața produselor. Inovația produselor se presupune că sporește utilitatea consumatorilor, dar este eficientă numai dacă firma inovatoare investește în marketing, astfel încât consumatorii să devină conștienți de produsul nou dezvoltat. Întreprinderile decid în primul rând dacă urmează sau nu să efectueze inovarea produselor și apoi să-și determine cheltuielile pentru aducerea noului produs pe piață. 

În etapa finală a jocului, aceștia sunt implicați în competiție pe piața produselor. Constatările cheie ale modelului teoretic sunt că atât comercializarea unei inovații a produselor, cât și tendința unei firme de a introduce o scădere a inovării, cu creșterea numărului de concurenți și gradul de substituibilitate a produselor. O creștere a cererii de pe piață are un efect pozitiv asupra inovării produselor și a efortului de marketing. Aceste constatări sunt testate empiric, utilizând date din sondaj din 519 de firme germane din sectorul serviciilor care produc în principal bunuri de consum. În partea empirică a acestei lucrări este aplicat un model secvențial simultan. Se pare că predicțiile modelului teoretic sunt susținute de constatările empirice.

DESCARCA AICI

Efectul dinamic al inovarii asupra structurii pietei

Inovația produselor este endemică în rândul firmelor de bunuri ambalate de consumatori și este o componentă integrală a strategiei lor de marketing. Deoarece inovațiile au un impact asupra piețelor, este o necesitate stringentă de a dezvolta modele de răspuns pe piață care să se poată adapta la astfel de schimbări. Modelul nostru se confruntă cu provocările dinamice legate de medii: nonstationaritate, modificări ale parametrilor în timp, date lipsă și eterogenitate transversală. Folosim această abordare pentru a modela răspunsul vânzărilor în categoria de pizza înghețată, în care introducerea mărcilor de pizza de crustă în creștere reprezintă o inovație majoră. Modelul este direct aplicabil altor domenii în care structura pieței ar putea să nu fie staționară: schimbări în strategia de promovare, schimbări în mediul de retail, mișcări ale factorilor macroeconomici etc.

În aplicația noastră, constatăm că inovația i) face ca brandurile existente să pară mai asemănătoare, după cum indică creșterea elasticității prețurilor încrucișate, ii) diminuează diferențierea mărcilor pentru brandurile existente, după cum indică o creștere a mărimii prețului mărcii proprii elasticități și iii) crește temporar varianța ecuațiilor de răspuns la vânzări în jurul perioadei de introducere a inovării, ceea ce indică o creștere a incertitudinii în răspunsul la vânzări. Ajustarea pieței la inovații durează aproximativ șapte săptămâni.

Încheiem prin discutarea implicațiilor manageriale prin i) prezentând hărți ale modului în care influența și vulnerabilitatea evoluează în timp, ii) evaluând efectul noilor mărci asupra canibalizării și iii) luând în considerare implicațiile strategice ale introducerii unei inovații flanker pentru a facilita capacitatea unei marca pentru a ataca un lider existent.

DESCARCA AICI

Inovația organizațională: o meta-analiză a efectelor determinanților și a moderatorilor

O meta-analiză a relațiilor dintre inovația organizațională și 13 dintre determinanții săi potențiali a dus la asociații semnificative din punct de vedere statistic pentru specializare, diferențiere funcțională, profesionalism, centralizare, atitudine managerială față de schimbare, resurse tehnice de cunoștințe, intensitate administrativă, – comunicare internă și internă. 

Rezultatele sugerează că relațiile dintre factorii determinanți și inovația sunt stabile, punând la îndoială afirmațiile anterioare ale instabilității lor. Analizele de la moderatori au arătat că tipul de organizație care adoptă inovații și domeniul lor de aplicare sunt moderatori mai eficienți ai relațiilor focale decât tipul de inovare și stadiul de adoptare. Mai multe teorii ale inovației sunt examinate în ceea ce privește datele agregate.

Adoptarea inovațiilor este concepută astfel încât să cuprindă generarea, dezvoltarea și implementarea unor noi idei sau comportamente. O inovație poate fi un produs sau un serviciu nou, o nouă tehnologie a procesului de producție, o nouă structură sau un sistem administrativ sau un nou plan sau program care se referă la membrii organizației. Astfel, inovația este definită ca adoptarea unui dispozitiv, sistem, politică, program, proces, produs sau serviciu generat sau achiziționat intern, care este nou pentru organizația adoptatoare (Daft, 1982, Damanpour & Evan 1984, Zaltman, Duncan, & Holbek, 1973). Această definiție este suficient de largă pentru a include diferite tipuri de inovații referitoare la toate părțile organizațiilor și la toate aspectele legate de funcționarea acestora.

DESCARCA AICI

Etapele adoptării inovației în organizații: efectele mediului, organizarea și managerii de vârf

Examinările empirice multidimensionale privind adoptarea inovațiilor în organizații și influența factorilor din fiecare dimensiune asupra fazelor de adopție sunt puține. Acest studiu examinează efectele caracteristicilor mediului, organizației și ale managerilor de vârf asupra inițiere, deciziei de adoptare și implementării inovației. Folosind un eșantion de aproximativ 1200 de organizații publice din Statele Unite, am constatat că, în timp ce fiecare dimensiune reprezintă o variație unică în adoptarea inovației, caracteristicile organizaționale și atitudinile managerilor de top față de inovație au o influență mai puternică decât caracteristicile demografice ale mediului de afaceri și ale managerilor de vârf. 

De asemenea, nu s-a găsit nici o diferență în direcția efectelor oricărui antecedent, dar s-au găsit diferențe în semnificația efectelor mai multor antecedente asupra fazelor de adoptare a inovației. Se va discuta despre implicațiile acestor constatări și se vor face sugera idei pentru cercetăriile viitoare.

DESCARCA AICI

Dimensiunea organizatiei si imbunatatirea procesului de inovare

Organizațiile sunt încurajate pe scară largă să învețe din eșecurile lor, însă este mai ușor să se înțeleagă decât să se efectueze. Acest articol sintetizează cercetarea largă a autorilor în acest domeniu pentru a oferi o strategie pentru atingerea obiectivului. Cadrul lor corelează barierele tehnice și sociale cu privire la trei activități-cheie: identificarea eșecului, analiza eșecului și experimentarea deliberată și elaborarea a șase recomandări de acțiune. Ei sugerează că acestea vor fi puse în aplicare ca un set integrat de practici de către liderii care pot lucra pentru a schimba modul de gândire managerial într-un mod care redefinește eșecul departe de asociațiile sale discreditate și îl văd în schimb ca un prim pas critic într-o călătorie de descoperire și învățare.

Ideea că oamenii și organizațiile în care lucrează ar trebui să învețe din eșec, are un sprijin popular considerabil și chiar pare evident că organizațiile care învață sistematic din eșec sunt rare. Acest articol oferă o perspectivă asupra a ceea ce face ca învățarea din eșec să fie atât de dificilă pentru a pune în practică, adică adresăm întrebarea de ce organizațiile nu reușesc să învețe din eșecuri.

De asemenea, observăm că foarte puține organizații experimentează eficient o activitate care generează neapărat eșecuri în timp ce încearcă să descopere succese și să maximizeze oportunitatea de a învăța de la eșec și de a minimiza costurile. În acest articol, identificăm barierele integrate atât în sistemele tehnice, cât și în sistemele sociale care fac o utilizare inteligentă a eșecului din organizații și oferim recomandări managerilor care doresc să-și îmbunătățească capacitatea organizației de a învăța din eșecuri.

DESCARCA AICI

Rezultatele orientării inovării: Bine și rău

Majoritatea cercetărilor anterioare privind inovarea s-au concentrat asupra factorilor care afectează inovațiile, în special rata, viteza și beneficiile. Cercetările mai recente au examinat inovația ca pe o orientare bazată pe sistem, orientată spre întreprindere spre inovare. Împreună cu această perspectivă mai largă vine necesitatea înțelegerii rezultatelor orientării,

atât pozitive, cât și negative. Această lucrare utilizează metodologia teoretică fundamentată pentru a dezvolta un astfel de cadru al rezultatelor unei orientări inovatoare bazate pe interviuri cu experți executivi. Rezultatele studiului oferă îndrumări practicanților care iau în considerare o orientare a inovării la nivel de firmă și diferite căi de studiu pentru studenții din mediul  universitar.

DESCARCA AICI

Înțelegerea inovației valoroase în organizații: Un cadru psihologic

Există o acceptare pe scară largă că organizațiile trebuie să inoveze pentru a prospera. Cu toate acestea, cercetarea a arătat că procesele, proprietățile personale, produsele necesare și condițiile de mediu implicate în inovația valorii sunt adesea contradictorii. În consecință, este nevoie urgentă de un cadru pentru conceptualizarea interacțiunilor dintre elementele din acest complex de factori. Diferențierea cercetării psihologice asupra Ps al creativității pentru a cuprinde șase Ps și integrarea cercetării psihologice și organizaționale și a teoriei asupra fazelor creativității oferă baza unei taxonomii a inovației valoroase care rezolvă contradicțiile (diferite procese, produse și presă sunt necesare în diferite faze). O taxonomie sistematică oferă un cadru teoretic pentru cercetări viitoare, sugerează cum să se evalueze caracterul inovator al organizațiilor și oferă perspective asupra măsurilor de remediere.

DESCARCA AICI

Un inceput în Studiile Sociale ale Științei, Tehnologiei

Domeniul așteptărilor tehnologice nu a fost încă explorat temeinic de cercetătorii interesați de rolul așteptărilor și viziunilor în apariția inovațiilor tehnologice. Cu toate acestea, au apărut intermediari specializați în producția, comercializarea și vânzarea de cunoștințe orientate spre viitor pentru a exercita noi influențe asupra formării tehnologiei și a inovării. Ne vom focusa asupra activității acestor forme specializate de consultanți cunoscuți sub numele de „analiștii din industrie” și îi considerăm ca organizații de promitere pentru a surprinde faptul că reușesc să mobilizeze și, într-adevăr, să organizeze din ce în ce mai mult așteptările pe piețele de achiziții publice și de inovare. 

 

Scopul nostru este de a sublinia rolul important pe care îl joacă acești actori în modelarea tehnologiilor și, în felul acesta, prezintă în mod obișnuit forme complexe și foarte inegale de influență. Lucrarea este organizată în jurul unei întrebări centrale: de ce sunt anumite tipuri de comportamente mai influente decât altele? Pentru a răspunde la aceasta, vom extrage din literatura de specialitate despre așteptările tehnologice privind discuțiile despre caracterul „constitutiv” al promisiunilor, care oferă o abordare analitică utilă, dar probabil argumentativă, pentru articularea dinamicii și diferențelor din jurul așteptărilor bazate pe produs. Astfel, înțelegem evoluția recentă a Sociologiei Economice și a Sociologiei Finanțelor, unde se desfășoară un cadru teoretic ambițios în legătură cu „performanțele teoriei economice”. Contrastând diferitele forme de muncă promitentă realizate de analiștii din industrie și diferitele forme de răspundere față de care se face această lucrare,  începem să identificăm o tipologie care caracterizează comportamentul promisiv în funcție de diferențele de natură și efect.

DESCARCA AICI

Inovația și creativitatea în organizații

Creativitatea și inovarea în orice organizație sunt vitale pentru performanța sa de succes. Autorii revizuiesc corpul de cercetare care este în creștere din acest domeniu, acordând o atenție deosebită perioadei 2002 – 2013 inclusiv. Pentru conceperea acreativității, cît și a inovării ca fiind parte integrantă a aceluiași proces, propunem o definiție nouă, integrativă. Observăm că cercetarea creativității a examinat de obicei stadiul generării de idei, în timp ce studiile de inovare au inclus, de obicei, ultima fază a implementării ideii. 

Autorii discută mai multe teorii semnatare despre creativitate și inovare, apoi aplică un cadru cuprinzător de niveluri de analiză pentru a revizui cercetarea existentă asupra inovației individuale, de echipă, organizațională și pe mai multe niveluri. Caracteristicile principale de măsurare ale studiilor revizuite sunt apoi notate. În concluzie, propunem un cadru orientativ pentru cercetarea viitoare care cuprinde unsprezece teme majore și șaizeci de întrebări specifice pentru studii viitoare.

DESCARCA AICI

Inovarea: o cale către competitivitate și creștere economică. Cazul țărilor din Europa Centrală și de Est

Inovația este adesea considerată o activitate tipică a țărilor dezvoltate. Dacă punem în spatele instituțiilor de cercetare de vârf și a specialiștilor cu studii superioare, putem spune că inovarea este, în final, încercarea de a crea produse sau procese noi sau îmbunătățite.

Scopul acestui studiu este de a arăta dovezile empirice privind legătura dintre inovație și creșterea economică în țările din Europa Centrală și de Est (CEE). Chiar dacă această parte a Europei a fost puternic afectată de crizele economice, considerăm că inovația poate fi cea mai importantă componentă a creșterii economice pe termen lung. 

Studiul nostru are în vedere o serie de proxy-uri diferite pentru a măsura inovația, cum ar fi cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, brevetarea sau numărul cercetătorilor, precum și caracteristicile firmelor, fuziunile și achizițiile. Constatările noastre sunt în concordanță cu literatura existentă potrivit căreia inovarea aduce o contribuție semnificativă la competitivitatea națională și la creșterea economică, iar diferența dintre economiile occidentale și cele orientale poate fi redusă prin investiții în inovare.

DESCARCA AICI

ECO-inovare în organizații de tip cluster în sectoarele chimic și textile-îmbrăcăminte-din piele

Studiul calitativ „Eco-inovarea în organizațiile de grupuri din sectoarele chimic și textile-îmbrăcăminte-din piele” își propune să înțeleagă dacă și cum organizațiile de cluster utilizează eco-inovarea pentru a stimula competitivitatea și creșterea economică.

Informațiile pentru studiu au fost colectate prin interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor de cluster și a altor organizații relevante din 12 regiuni din Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia și România, unde se observă o concentrație deosebit de mare a acestor industrii. 

În plus, a fost realizată o cercetare aprofundată pentru completarea informațiilor primite prin interviuri cu cifre, studii de caz și legături interesante.

Pentru fiecare sector, rezultatele studiului sunt prezentate în studii de caz regionale care cuprind profiluri ale organizației (grupurilor) de cluster în regiunea respectivă și o sinteză a principalelor constatări.

În ciuda concluziilor acestui sondaj calitativ, se pare că organizațiile din grupurile chimice sunt în continuare avansate în abordarea provocărilor de mediu și în implementarea activităților ecoinovatoare în comparație cu sectorul textile-îmbrăcăminte-piele. Toate organizațiile din grupuri depun eforturi susținute pentru a-și sprijini companiile în abordarea provocărilor legate de mediu și au început să implice o gamă largă de actori externi și parteneri în căutarea soluțiilor eco-inovatoare. Cu toate acestea, ecoinovarea este considerată în mod excepțional doar un factor de stimulare a competitivității, iar industria se concentrează mai mult pe respectarea normelor. În comparație, organizațiile de clustere din industria textilă-îmbrăcăminte-din piele par să fie mai puțin presante din punct de vedere legislativ, dar sunt puternic determinate de dorința de a depăși imaginea publică negativă a sectorului în curs de dezvoltare. 

Activitățile de inovare ecologică au început și se concentrează puternic pe înțelegerea problemelor conexe, pe furnizarea de cunoștințe și pe promovarea tehnologiilor existente.

DESCARCA AICI

Dezvoltarea și cercetarea în domeniul textilelor de îmbrăcăminte funcționale inteligente

Lumea militară și cea sportivă sunt deseori câmpuri de experimentare pentru cercetarea inovatoare în domeniul textilelor. Sectorul militar, sportiv și sport pentru industria textilă a dus la diversificarea pieței pentru materialele fibroase și, în același timp, a modernizat știința și tehnologia textilă la un nivel care se apropie de alte sectoare industriale de înaltă tehnologie. Noile evoluții tehnologice, piețele de nișă fragmentate și așteptările tot mai exigente ale clienților sunt doar câțiva dintre factorii care conduc neobosit aceste sectoare industriale. 

Proprietăți termale bune pentru sport pentru vremea rece; proprietăți aerodinamice pentru ciclism, înot și schi, adaptare și impermeabilizare respirabilă pentru desfășurarea în aer liber, acestea fiind doar câteva proprietăți ale articolelor sportive de înaltă performanță. Odată cu apariția de textile inteligente care se concentrează pe designul funcțional, această gamă largă de inovații au devenit pentru companiile militare și sportive numele jocului. Iar multe dintre aceste inovații sunt extrapolate la hainele casual și în modă.

DESCARCA AICI

Cunoaștere, inovare și design în industria lemnului

Institutul forestier sloven este un institut de cercetare publică de importanță națională, care efectuează cercetări de bază și aplicate asupra pădurilor și peisajului forestier, ecosistemelor forestiere, ecologiei faunei sălbatice, vânătorii, gestionării pădurilor și altor utilizări ale pădurilor de resurse și servicii.

Ca parte a programului său de cercetare și a studiilor aferente, Institutul oferă servicii forestiere și de mediu în interes public. Institutul monitorizează intensiv pădurile, incluzând supravegherea și înregistrarea degradării pădurilor și a daunelor, furnizarea unui serviciu de raportare a diagnosticării, dezvoltarea unui sistem informatic în scopuri de cercetare și monitorizarea activităților de însămânțare forestieră și pepiniere. 

 

De asemenea, monitorizează emisiile și debitele de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură.

Institutul se angajează în gestionarea durabilă a pădurilor și conservarea diversității lor biologice, precum și la dezvoltarea și organizarea ulterioară a sistemului forestier sloven și a politicii forestiere. Institutul de Silvicultură din Slovenia colaborează cu succes în domeniul forestier, al lemnului și al practicilor naturale de conservare a Sloveniei, precum și în alte organizații educaționale și de cercetare, atât în Slovenia, cât și în străinătate.

DESCARCA AICI

Inovație și competitivitate bazate pe cunoaștere – practică corporativă și politică economică în Ungaria

Competitivitatea internațională a țărilor și a corporațiilor este funcția performanței lor economice bazate pe cunoaștere. Pozițiile economice din țările și țările din interiorul țării sunt redistribuite pe baza succesului sau a eșecului în activitățile economice bazate pe cunoaștere. Nu este o coincidență faptul că performanța inovării este din nou în lumina reflectoarelor, pentru că succesul pe piață al companiilor poate fi menținut temporar, doar pe termen scurt, prin rentabilitate și rată de rentabilitate îmbunătățită. 

Poziția pozitivă pe piață pozitivă poate fi realizată numai prin lansarea de noi produse și servicii de succes. Companiile, în special în perioadele de criză economică, trebuie să îndeplinească două cerințe în același timp. Pe de o parte, firmele trebuie să îmbunătățească eficiența costurilor pentru a reuși în competiția prețurilor, iar pe de altă parte să-și intensifice activitățile pentru a lansa produse și servicii inovatoare diferențiate pentru a crește potențialul pieței, rata de creștere și succesul pieței. Firmele trebuie să-și regândească relația cu inovația și clienții. Cheia în acest proces de reînnoire este gestionarea reușită a inovării și marketingul inovării.

DESCARCA AICI

Inovarea in textile

„Invenția” poate fi definită ca: crearea unui produs sau introducerea unui proces pentru prima dată.

„Inovația”, pe de altă parte, apare dacă cineva îmbunătățește sau aduce o contribuție semnificativă la un produs, proces sau serviciu existent.

 1. Instituțiile – care sunt adesea neglijate, dar unde se întâlnesc inovațiile.
 2. Piețele – în care cererea și finanțarea provin din și în
 3. Tehnologii – care merg mână în mână cu inovațiile

„Inovația se referă la aplicarea inteligentă a cunoștințelor pentru a rezolva, solutiona problemele care apar”.

Produse și procese

 • Consum de apă
 • Fibre durabile
 • Colorarea fără vopsele

DESCARCA AICI

Domenii pentru îmbunătățirea performanței inovatoare a industriei textile din Rusia

Această lucrare abordează situația sectorului textil din Rusia, vor fi prezentate principalele provocări și soluții posibile de creștere a competitivității industriei prin îmbunătățirea performanței sale inovatoare. Industria textilă din Rusia a trecut prin schimbări majore după dizolvarea URSS, iar performanța sa a scăzut de atunci. 

Pentru ca industria textilă rusă să-și crească competitivitatea, trebuie să-și îmbunătățească performanțele în materie de inovare. Metodele pentru a face acest lucru în industria textilă sunt prezentate în articolul prezent. 

Acestea sunt următoarele:

 1. trecerea la diferite tipuri de materii prime de bumbac importate, în special fibre de in și amestecuri;
 2. utilizarea fibrelor de calitate mai bună;
 3. achiziționarea de echipamente noi de producție care să permită trecerea de la orientarea producției în masă la producția cu volum redus;
 4. crearea de societăți mixte cu firme străine, care să ducă la creșterea ocupării forței de muncă și la creșterea calității, ceea ce poate duce la o mai mare competitivitate a industriei textile din Rusia.

DESCARCA AICI

Noua tehnologie pentru industria textilelor din Canada

De-a lungul ultimului deceniu, industria textilă canadiană a reușit să realizeze livrări optime pe piețele interne și americane, reducând în același timp amprenta ecologică.

Acest lucru a fost datorită capacităților proprii (productivitate, tehnologii diversificate) și unui context comercial favorabil (NAFTA, dolarul canadian). Cu toate acestea, această situație a fost deteriorată de paritatea dolarului, eliminarea cotelor de import combinată cu stabilirea aproape nouă a unor noi reglementări comerciale ale Statelor Unite și reducerea controlului asupra produselor care intră pe teritoriul nostru. Aceste schimbări au determinat industria textilă canadiană să își piardă competitivitatea, în special pe piețele de masă.

Industria a efectuat un exercițiu de planificare în ultimele luni. Cunoscută ca foaie de parcurs tehnologică, acest document a permis industriei să determine poziția sa viitoare. Produsele specializate (textile tehnice și alte produse textile cu valoare adăugată) ar trebui să fie țintite, ținând seama de diferitele forțe care vor conduce cererea pentru anii următori. Demografia, geopolitica, preocupările legate de mediu, comerțul și parteneriatele guvernamentale sunt aspecte care trebuie luate în considerație. Acest produs concentrat necesită implementarea, îmbunătățirea și combinarea tehnologiilor existente în primă instanță, asigurând în același timp o evaluare permanentă a tehnologiilor emergente care vor oferi valoare adăugată produsului sau clientului (tehnologii compuse și hibride țesute, tricotate și nețesute, tehnologii inteligente, tehnologii legate de materiale nețesute, fibre și țesături de înaltă performanță, nanotehnologii și biotehnologii). Acest accent va permite industriei să întâlnească și să stimuleze cererile consumatorilor de mâine pentru produse care îndeplinesc cerințele speciale și oferă performanțe sporite.

DESCARCA AICI

Inovația prin design – Un studiu de caz al unei companii de mobilă pentru petrecerea timpului liber din Santa Catarina

Inovația a fost un obiectiv care trebuie urmărit în lumea afacerilor. Cu toate acestea, cultura gândirii de proiectare, ca instrument de realizare a acesteia, este dificil de stabilit în sectoarele de afaceri mai tradiționale. Acest articol aduce un exemplu despre cum a fost procesul de inserare a designului într-o industrie de mobilă ultra-centenariană, referindu-se la concepte deja stabilite în domeniile managementului de proiectare, gândirii de proiectare și managementului afacerilor pentru a analiza și valida procesul dezvoltat.

DESCARCA AICI

Design, inovare și competitivitate în cadrul industriei textile

Industria textilă italiană se confruntă cu tot mai multe dificultăți, ca urmare a creșterii concurenței pe piața mondială. Întreprinderile industriale care produc textile pentru sectorul îmbrăcămintei sunt tradițional intensive în ceea ce privește forța de muncă, dar, de asemenea, adânc înrădăcinate în mediul de producție italian, renumit pentru calitatea intrinsecă de vârf, dar acum obligat să se adapteze afluxului de produse textile importate de la noul – țările dezvoltate, în special cele din Asia de Sud-Est, în special din țările recent dezvoltate din Asia de Sud-Est. În ultimii zece ani, industria textilă italiană a suferit o scădere puternică în ceea ce privește numărul de companii, angajați și venituri; în același timp, oferta de locuri în institutele de învățământ superior pentru studii în specializări textile a fost redusă drastic în Italia.

Această cercetare doctorală a fost efectuată pentru a studia dinamica proceselor de invenție a produselor textile, pentru a evidenția traiectoriile promițătoare relevante pentru crearea de noi produse textile. 

Teza propune transferarea practicilor și a teoriilor selectate, care au fost validate pe aceste piețe tradiționale ale consumatorilor, cum ar fi mobilierul și electronica, în amonte de piața B2B, cum ar fi cea a materialelor textile.

Revizuirea literaturii s-a axat pe două domenii majore de studiu: prima a fost lumea textilelor, implicând definiția „textile”, „designul textil” și rolul „designerului de textile”, și în special domeniul cercetării și dezvoltării produselor în contextul industrial, urmat de o analiză mai amplă a schimbărilor recente în scenariul global al textilelor. Al doilea a fost teoria care conectează inovația, competitivitatea și designul – în special gândirea de proiectare, designul conceptului de inovație deschisă, designul strategic și inovarea bazată pe design. Modelul și instrumentele de inovație bazate pe design, inițial teoretizate pornind de la cele mai bune practici de mobilier „Made in Italy” (Verganti 2009), păreau cele mai provocatoare pentru inventarea de noi textile, datorită inovației tehnologiei, semnificației și limbajului produselor.

Lipsa referințelor privind inovația în domeniul textilelor, dezvoltarea produselor textile, designul textil și educația în domeniul designului textilelor a fost un indiciu pentru dezvoltarea a două activități empirice. Primul a fost explorarea domeniului prin intermediul a 20 de interviuri preliminare cu profesioniști cheie din lumea academică a industriei textile și cea industrială și prin studiul de caz privind procesele de inovare din trei companii de textile din Italia. Dintre aceste trei firme, cea de-a doua activitate sa bazat pe abordarea centrată pe practică a cercetării prin design.

Pornind de la agenda de inovare bazată pe design, a fost elaborată o metodă de cercetare-acțiune cu o companie textilă, pentru a testa o paradigmă de cercetare bazată pe design și pentru a dezvolta noi concepte pentru un nou material textil.

DESCARCA AICI

Inovațiile in designul de mobilier la mijlocul secolului XX

Obiectivul principal al cercetării a fost de a crea, dezvolta și experimenta o metodă științifică de vizualizare a conceptelor și a procesului de proiectare a trei mari designeri, Charles Eames, Eero Saarinen și Harry Bertoia, prin intermediul unui instrument nou creat, analiza comparativă sinoptică a forma, structura și ergonomia acestora, reflectate în utilizarea ulterioară a materialelor și tehnologiilor.

Lucrarea de cercetare vizează identificarea dinamicii procesului creativ al celor trei designeri. Două scaune laterale și trei șezlonguri, create între anii 1941 și 1958, au fost selectate și investigate prin colectarea directă de date, măsurători ale dimensiunilor și unghiurilor, urmate de reprezentarea pozițiilor de ședere, a componentelor și a detaliilor construcției. Rezultatele măsurătorilor au fost comparate cu dimensiunile și unghiurile recomandate pentru pozițiile de ședere laterale și șezlonguri. Au fost definite stilul și compoziția fiecărui scaun, urmate de discuții scurte cu privire la caracteristicile materialelor respective (placaj turnat, plastic și plasă de sârmă) și tehnologie specifică. 

Dezvăluirea caracteristicilor sinoptice ilustrate ale procesului creativ al celor trei designeri este de așteptat să fie o metodă benefică pentru înțelegerea bună a designului industrial inovator. Abordarea lor comparativă în ceea ce privește forma, ergonomia, materialele și contribuția acestora la evoluția etapelor tehnologice în vederea producției industriale sunt de așteptat să fie un instrument util pentru designerii de interior și mobilier, atât pentru producători, cât și pentru istoricii de design.

DESCARCA AICI

Proiectarea inovațiilor in Design: strategii de inovare adoptate în industria mobilierului

Această teză urmărește să compare procesul de inovare a designului din industria mobilei din Italia și Suedia, concentrându-și atenția asupra abordării strategice a inovării, asupra fazelor procesului de inovare și asupra organizării interne și externe a companiilor implicate în procesele care apar.

După o parte teoretică despre strategiile de inovare, procesul de inovare și organizarea sa, a fost dezvoltat un model de referință pentru industria mobilei italiene, care trebuia comparat cu cel suedez. 

Principalele subiecte ale analizei și comparației au fost procesul de inovare a designului (și în special faza meta-proiect și dezvoltarea noului produs) și organizarea internă și externă a acelor companii care îl desfășoară. Mai mult, a fost identificat rolul designerului și al altor actori externi ai procesului de inovare.

Cele mai relevante aspecte comune între cele două întreprinderi sunt reprezentate de faptul că atât întreprinderile de mobilier italiene, cât și cele suedeze se bazează pe designeri externi pentru procesul lor de inovare și, de asemenea, sunt strâns legați de diverși furnizori ai rețelei de aprovizionare care le permit să utilizeze tehnologiile exploatate în alte industrii. În plus, clustele de afaceri sunt fundamentale pentru dezvoltarea de noi proiecte într-un context geografic unic și exclusiv.

Prima diferență importantă se referă la abordarea strategică a inovării în domeniul designului.

 Companiile italiene de mobilă realizează o strategie de inovare radicală, cele suedeze o strategie incredibilă de inovare. În timp ce abordarea mobilierului italian este un proces de cercetare a cunoștințelor, cel suedez este definit ca un proces de cercetare a creativității. În al doilea rând, companiile italiene de mobilă își întemeiază propriul proces de inovare în domeniul cercetărilor de proiectare și tehnologice, care vin înaintea procesului de generare a conceptului și au ca scop generarea de noi semnificații și limbi. Companiile de mobilă din Suedia nu au o cercetare meta-proiect bine structurată, iar propriul proces de inovare începe cu etapa de generare a conceptului. Compania este interesată să preia numai tehnicile, soluții și idei de concepție din rețeaua de interpreți ai discursului de design, și nu în elaborarea unor noi modele socio-culturale și limbi de produs.

Mai mult decât atât, companiile italiene de mobilier se bazează pe Design Driven Laboratories (DDL) și pe participarea activă a designerului la primele procese pentru faza incipientă a procesului de inovare. Aceste laboratoare sunt identități independente de la compania de mobilier și au o organizare internă proprie. Companiile de mobilă din Suedia, în schimb, elaborează fiecare fază a procesului de inovare din cadrul companiei. Ei se bazează pe Consiliul de proiectare pentru elaborarea conceptului de proiectare, iar componentele sale sunt membri interni ai companiei și sunt exponenți ai diferitelor departamente. Designerul are un rol activ mai târziu în timpul fazei de generare a conceptului și, mai ales, în timpul noii faze de dezvoltare a produsului. Întrucât în Italia se construiesc adesea o relație strânsă și exclusivă cu compania, în Suedia colaborarea lor nu este exclusivă. Din această ultimă diferență au fost derivate câteva implicații manageriale importante în gestionarea relațiilor dintre companie și designeri externi și în criteriile de selecție a acestora.

DESCARCA AICI

Inovația tehnologică în industria mobilierului din lemn: o perspectivă internațională și malaeziană

Acest material oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a inovației tehnologice în industria mobilei din lemn. Prima parte a capitolului oferă o perspectivă globală asupra industriei mobilei. Descrie comerțul global de mobilă, lanțul valoric, modelele sectoriale ale industriei, inovația tehnologică și economia de proiectare, studiile privind aglomerația spațială și sistemele de inovare ale industriei. Cea de-a doua parte a acestui capitol schimbă accentul discuțiilor asupra industriei de mobilier din lemn din Malaezia. Începe cu clasificarea, componentele și structura industriei, apoi schițează dezvoltarea industriei din Malaezia. 

Acesta este urmat de un raport detaliat al industriei din perspectiva domeniului bazat pe cunoaștere și tehnologie și a dezvoltării actorilor și a legăturilor. Întrucât producătorii de mobilă din Malaezia sunt în cea mai mare parte clasificați ca IMM-uri, în acest capitol sunt încorporate o evidență specială a IMM-urilor, în special în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică și provocările acestora, precum și instrucțiunile privind politicile ITS. În concluzie, scopul principal al acestui capitol este de a examina principalele caracteristici ale industriei mobilei, atât din perspectiva malaysiană, cât și globală, ținând seama de faptul că procesul de fabricare a mobilei este în esență caracterizat ca o activitate de producție în masă.

DESCARCA AICI

Schimbarea geografiei și a frontierelor industriei auto

Industria auto (AI) a modelat contururile industriale ale economiei globale în secolul al XX-lea și continuă să fie un jucător cheie în vasta tranziție socio-tehnică actuală stimulată de revoluția digitală și de căutarea de noi sisteme de mobilitate. 

În timp ce aceste procese evoluează, există o așteptare din ce în ce mai mare că vehiculele electrice și autonome, împreună cu modelele de afaceri și de muncă bazate pe platforme online și sisteme interconectate vor ajunge să transforme întreaga AI așa cum o cunoaștem noi. Potrivit lui Sheller și Urry (2006) și Urry (2004), AI a creat un puternic „sistem de automobilitate”: adică un sistem puternic, dependent de mașină, care a produs un obiect fabricat arhetipal legat de firmele iconice din secolul trecut; un element major de consum individual legat de imagini ale statutului social și ceea ce constituie „viața bună”; un complex industrial legat de alte câteva industrii; și forma predominantă de mobilitate privată care a subordonat alte moduri de mobilitate.

DESCARCA AICI

Volkswagen „Diesel-Gate” din 2015 și impactul său asupra producătorilor germani 

De la dezvoltarea motorului de ardere internă (ICE) cu mai mult de 100 de ani în urmă, au existat pași remarcabili în industrie în dezvoltarea unor tehnologii mai economice de combustibil, puternice, mari, de lungă durată și sigure pentru arderea combustibililor fosili. Mobilitatea individuală a Sfântului Graal pentru toată lumea a fost un fenomen de bază al societăților moderne de când Henry Ford a dezvoltat linia de asamblare pentru modelul său T. 

Conceptul revoluționar de standardizare a procesului de producție, integrarea întregului lanț valoric și ulterior subcontractarea pieselor importante, precum și volumele mari de producție (și vânzări) a devenit rapid baza tuturor producătorilor de echipamente originale (OEM-uri) ). 

Introducerea incrementală a tehnologiilor digitale (de exemplu, în produs ca control electronic al injecției și în producție prin robotizare în principal în caroserie) s-a diferențiat, dar nu a modificat în mod substanțial modelul de afaceri stabilit.

DESCARCA AICI

LEGEA ENERGIEI- producția și utilizarea energiei în Australia

În aceasta lucrare, este prezentată o scurtă prezentare generală a producției și utilizării actuale a energiei în Australia, incluzând proiecții ale necesităților viitoare de energie și a mixului probabil de surse de energie viitoare. Acest lucru se face pentru a stabili contextul în care să discutăm, în capitolele ulterioare, modul în care legea răspunde problemelor de mediu create de profilul energetic al Australiei. Ceea ce reiese este că Australia este și va rămâne probabil o țară puternic dependentă de combustibilii fosili. 

În conformitate cu dispozițiile de reglementare actuale, sursele regenerabile de energie vor aduce o contribuție nesemnificativă la mixul energetic general în viitor. Deși a început o dezbatere cu privire la rolul energiei nucleare în Australia, este prea devreme pentru a specula unde ar putea duce această dezbatere. Emisiile de dioxid de carbon provenite din arderea combustibililor fosili contribuie semnificativ la amenințarea schimbărilor climatice globale.

DESCARCA AICI

Industria auto din Marea Britanie: politici, poziționare și perspective

Studiul acesta oferă o prezentare generală a situației actuale și a poziției globale a industriei auto britanice. Deși informați din punct de vedere istoric, se concentrează pe înțelegerea situației actuale, cu o evaluare a punctelor tari și a punctelor slabe ale sectorului și a numeroaselor provocări cu care se confruntă, inclusiv reducerea emisiilor de carbon în timp ce planifică vehiculele conectate și autonome. Începe cu forma actuală a industriei auto din Marea Britanie; trece la evoluția platformei naționale de politici pentru creșterea exportată; și apoi la o evaluare a punctelor de stres, înainte de un rezumat al perspectivelor.Într-un domeniu care se schimbă la fel de rapid ca și industria auto, acesta este un instantaneu. Dar în Marea Britanie, există în prezent un interes revigorat în politica industrială, în contextul unei baze de producție reduse masiv care reprezintă acum mai puțin de 10% din valoarea adăugată brută națională (VAB) și mai puțin de unul din zece locuri de muncă directe și cu o urgență adăugată adăugată de dezbaterea despre Brexit. Din toate aceste motive, industria auto este acum considerată o industrie strategică pentru politici; iar acest fapt încadrează selecția temelor din acest capitol și discutarea riscurilor.

DESCARCA AICI

Inovație în industriile culturale și creative

În domeniul economiei sau în științele managementului, unii specialiști au definit și caracterizat aceste industrii. De exemplu, Busson și Evrard (2013) au identificat șapte sectoare de activitate care fac parte din CCI: patrimoniul, artele spectacolului, industria cărții, industria muzicală, jocurile video, filmul și televiziunea. Paris (2010) consideră că industriile culturale și creative cuprind toate activitățile caracterizate de un proces creativ. El integrează astfel moda, publicitatea, gastronomia, designul etc. Identifică trei caracteristici comune CCI-urilor:

– actul creativ (oferta) există independent de orice cerere a pieței;

– valoarea unui bun este legat de o dimensiune socială (a asculta aceeasi muzica ca și prietenii noștri, care merg la cinema într-un grup, purtarea de haine care ne-a pus deoparte etc.);

– prescripția joacă un rol esențial și contribuie semnificativ la succesul lucrărilor.

Multe transformări recente au avut impact asupra diferitelor ICC descrise în secțiunea ce va urma. Acestea includ revoluții tehnologice (Internet, dematerializare prin tehnologie digitală, inteligență artificială etc.), noi tendințe sociologice și de consum, internaționalizare în creștere, schimbări ale legislației sau convergența anumitor activități (cinema și jocuri video, de exemplu).

DESCARCA AICI

Inovații Omnichannel în Librărie: Cazul grupului Libraires Ensemble Group

„Fnac a fost evacuat din primele 3 site-uri de comerț electronic cele mai vizitate în al doilea trimestru al anului 2018” 1. Acesta a fost titlul prezentat de revista LSA în articolul său despre ultimele cifre de comerț electronic publicate în septembrie 2018 de Fevad (federația de comerț electronic și vânzarea la distanță) și de barometrul Médiamétrie. Site-ul grupului Fnac-Darty a fost depășit în acest clasament de Vente-Privée, care a ocupat locul trei, în spatele Amazon și Cdiscount.

Dincolo de această performanță slabă anunțată, este izbitor să observăm că printre cele mai bune audiențe, există site-uri unde cărțile ocupă un loc important. Amazon a debutat în comerțul electronic în 1995 în Statele Unite prin vânzarea de cărți și de atunci a continuat să se dezvolte în acest sector cu cărți electronice prin Kindle și publicarea autorilor prin intermediul platformei sale dedicate. Fnac nu trebuie să depășească în mod evident, deoarece a fost clasat drept principalul lanț specializat de revista Livres Hebdo, cu vânzări de cărți de peste 500 de milioane de euro în 2017 generate de site-ul său de vânzări online și de cele 165 de magazine.

DESCARCA AICI

Colaborarea dintre arhitecți: crearea de proiecte innovative impreuna cu concurenții

În ultimii 20 de ani, multe companii au fost creative în definirea și implementarea strategiei lor de piață. Confruntați cu noile provocări ale secolului 21, cum ar fi greutatea tehnologiei, internaționalizarea crescândă a activităților și noile forme de concurență, managerii au fost obligați să își redefinească abordările strategice. 

Printre tendințele observate în multe industrii, cooperarea a apărut treptat ca o nouă modalitate de a crea valoare. Această combinație de cooperare și concurență (Brandenburger și Nalebuff 1996; Bengtsson și Kock 1999) face posibilă „jocul ambelor părți” și optimizarea câștigurilor strategice asociate acestor doi poli. Într-adevăr, cooperarea face posibil să beneficiezi de avantajele cooperării (partajarea resurselor, economii de costuri, învățare etc.) menținând în același timp virtuțile concurenței (stimulare și interogare, îmbunătățirea performanței individuale etc.).

DESCARCA AICI

Identitate pentru inovație: strategiile site-urilor cinematografice

De la începutul anilor 2000, contextul distribuției filmului a suferit o adevărată revoltă. Trecerea la digital a schimbat modelul economic al sectorului expozițional, făcând cinematografele dependente de computere și de evoluția lor nesfârșită, în timp ce modelul de închiriere de filme de către distribuitori impus de Charles Pathé profesiei în 1908 a predominat până atunci. Concurența între cinematografe nu este singura problemă pentru operatori. 

 

Selecția Festivalului de Film de la Cannes din 2017 a inclus două filme produse de Netflix. Destinul lor a fost să fie difuzat strict pe platforma de internet fără lansare în teatru: a fost acesta un scandal sau această alegere a luat în considerare doar modificările producției și consumului de filme? Aceste evoluții includ explozia de streaming * 1 (VOD * sau site-uri web peer-to-peer ), dezvoltarea accesului omniprezent * la filme prin abonamente la platforme de distribuție și un nivel ridicat de producție a seriilor de televiziune care concurează, în special în rândul celor mai tineri clienți, cu oferta cinematografică. Aceste evoluții ridică întrebarea dacă cinematografele mai au un loc în peisajul francez?

Într-adevăr, cifrele generale arată destul de bine. În 25 de ani, cinematografele franceze au înregistrat o creștere de 52% a numărului de participanți.

DESCARCA AICI

Politică culturală: Management, valoare și modernitate în domeniul industriilor creative

Societatea contemporană este complexă, guvernată și administrată de o serie de politici, practici și tehnici contradictorii. Nicăieri nu se simt aceste contradicții mai acut decât în ​​politica culturală. Această carte demonstrează importanța politicii culturale atât ca o parte importantă a lumii moderne, cât și ca un domeniu academic, interdisciplinar, distinctiv. Politica culturală a fost adesea un domeniu de studiu neglijat, care se încadrează între o serie de discipline academice. În știința politică este văzută ca periferică în comparație cu studiul sănătății, apărării sau educației. Studiile culturale, un domeniu din care s-a dezvoltat politica culturală, au pus sub semnul întrebării în mod condițional măsura și importanța implicării în politici. Sociologia, în special sociologia culturii, oferă multe pentru a ajuta la înțelegerea politicii culturale, dar nu a fost încă integrată în studiile culturale sau în abordările științelor politice ale subiectului.

Politica culturală: management, valoare și modernitate în industriile creative este prima carte care aduce împreună aceste trei domenii. Următorul text sintetizează idei din științe politice și sociologie pentru a ilumina întrebări care sunt importante pentru o abordare a studiilor culturale a politicii culturale. Acesta susține că politica culturală este un studiu de caz util pentru înțelegerea problemelor de management, valoare și modernitate, arătând modul în care politica culturală este crucială atât pentru economie, cât și pentru societate în modernitate.

DESCARCA AICI

INDUSTRIILE CREATIVE

Fundalul acestei lucrari este necesitatea de a răspunde provocărilor ridicate într-o lume în care creativitatea, inovația și riscul sunt necesități generale atât pentru întreprinderea economică, cât și pentru cea culturală, unde cunoștințele și ideile conduc atât crearea bogăției, cât și modernizarea socială, și în care globalizarea și noile tehnologii sunt lucrurile vieții și experienței de zi cu zi.

Creativitatea va fi motorul schimbărilor sociale și economice în secolul următor. John Howkins, autorul The Creative Economy (2001), susține că gândirea la o „societate a informației” (vezi, de exemplu, Castells 2000) nu mai este suficientă. El sugerează că era informațională începe deja să cedeze locul care este mult mai provocator: Industriile creative – definite diferit – sunt deja componente semnificative ale economiilor avansate.

DESCARCA AICI

Inovația în industria forestieră: o analiză a companiilor din Alaska și Oregon

Deoarece există o lipsă de cercetare în domeniul inovării în industria produselor forestiere, iar activitățile inovatoare din industrie nu sunt bine documentate, acest studiu a încercat să umple acest gol. 

Obiectivele acestui studiu au fost înțelegerea procesului și definiției inovației în industria produselor forestiere, identificarea constrângerilor legate de activitățile inovatoare, identificarea resurselor care ar îmbunătăți inovația în companiile de produse forestiere, compararea mediilor de inovare din Alaska și Oregon și oferă un studiu de referință pentru inovarea în industria produselor forestiere.

Acest studiu a arătat că există mai multe aspecte ale inovării în industria produselor forestiere. În plus, procesul de inovare este o combinație de etape semiforale de dezvoltare, încercări și erori, intuiție și noroc. O varietate de factori a împiedicat companiile să fie mai inovatoare, inclusiv reglementările guvernamentale, costurile de transport maritim și de muncă, lipsa fluxului de numerar, caracteristicile materiilor prime, expertiza de marketing și aprovizionarea cu materii prime. Nu pare să existe resurse care ar fi de ajutor companiilor de produse forestiere, cel puțin niciunul pe care companiile intervievate ar putea să le recomande. Oferind companiilor șansa de a face schimb de idei și de rețea este cea mai valoroasă resursă disponibilă.

Mediile de inovare din Alaska și Oregon sunt oarecum similare și totuși diferite în ceea ce privește tacticile de marketing utilizate și tehnicile utilizate pentru obținerea informațiilor de pe piață. 

În plus, tipul de proiecte de inovare pe care fiecare regiune se concentrează pe diferă, la fel ca și procesul actual utilizat pentru a dezvolta inovațiile.

Pentru cercetăriile viitoare este nevoie de concentrare pe completarea unei componente cantitative a acestui studiu, cursuri de scurtă durată în curs de dezvoltare sau seminarii de 1 zi, identificarea factorilor care se con- tribut adus succesul inovației și eșec, de ce investighează industria produselor forestiere nu este inovatoare prin natura, și explorarea extern achiziționarea de inovații în industria produselor forestiere.

DESCARCA AICI

INDUSTRIA FORESTIERĂ ȘI INOVAREA

Industria finlandeză ForesT este cunoscută in întreaga lume pentru dezvoltarea de procese și produse inovatoare, precum și soluții care abordează provocările dezvoltării durabile. Scopul acestei industrii rămâne neschimbat: să-și consolideze expertiza ca precursor, precum și să dezvolte inovații pentru viitoarele afaceri care utilizează lemnul într-o mare varietate de moduri.

Schimbările climatice și resursele naturale finite sporesc necesitatea dezvoltării unor procese eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și tehnologii curate. Produsele finale ale utilizatorilor necesită produse și servicii cu un impact mai scăzut și cu o durată de viață mai lungă, care să răspundă nevoilor viitoare și să reducă sarcinile de mediu.

Sectorul finlandez al pădurilor, ceea ce face ca Finlanda să fie o bioeconomie importantă. Industria forestieră finlandeză este liderul pentru o nouă bioeconomie prin dezvoltarea de inovații orientate către clienți, servicii și tehnologie. Viitorul sectorului forestier din Finlanda se construiește pe baza unor noi abordări, utilizând tehnologii de vârf, soluții interdisciplinare și produse care diversifică industriile forestiere convenționale.

Factorii cheie pentru realizarea succesului sunt abilitatea de a anticipa schimbările în nevoile consumatorilor și de a le aplica rapid adaptărilor. Clădirea forestieră unică din Finlanda, un centru de expertiză, stabilește o fundație extrem de solidă pentru acest lucru. Lemnul este resursa strategică a Finlandei

Astăzi și în viitor lemnul este resursa strategică a Finlandei. Utilizarea durabilă a lemnului creează bunăstarea și scade sarcina de mediu. Lemnul este, de asemenea, cea mai importantă resursă regenerabilă din Finlanda rafinată la scară industrială. Industriile bazate pe utilizarea durabilă a lemnului reprezintă o sursă importantă de venit atât pentru economiile naționale, cât și pentru cele regionale.

DESCARCA AICI

Modele de afaceri și durabilitate în turismul natural: o revizuire sistematică a literaturii

Acest studiu explorează literatura de tip business în cadrul turismului natural, se concentrează asupra aspectelor legate de sustenabilitate și adoptă unele dintre rezultatele revizuirii literaturii de către Reinhold et al. Chestiunile de cercetare se referă la modul în care savanții utilizează și operaționalizează conceptul de model de afaceri în contextul turismului natural și în ce măsură aspectele legate de durabilitate sunt incluse și discutate. 

S-a realizat o revizuire a literaturii, care cuprindea un total de 18 articole științifice din diverse discipline. 

Constatările sugerează că literatura științifică despre modelele de afaceri în turismul natural este foarte limitată, atât în ​​ceea ce privește numărul articolelor, cât și conținutul acestora. În ceea ce privește acesta din urmă, conceptul de model de afaceri este adoptat uneori fără o definiție clară, aspectele legate de durabilitate – în special cele referitoare la dimensiunea ecologică – sunt rareori discutate, perspectiva adoptată este, de obicei, statică, iar inovarea pentru durabilitate este doar marginal inclusă . Acest lucru indică o diferență clară în literatura de specialitate și un potențial considerabil pentru studii viitoare.

DESCARCA AICI

Cum ar putea industriile creative să încurajeze inovarea în turism în zona dimensiunii nordice?

Raport de țară – Lituania

Cum ar putea industriile creative să încurajeze inovarea în turismul din zona de nord, În conformitate cu termenii de referință pentru acest contract. Rapoartele urmează ceea ce sa convenit în etapa raportului de inițiere. De-a lungul perioadei în care s-au desfășurat lucrările, a existat o legătură strânsă și pozitivă cu executivul Parteneriatului pentru dimensiune nordică în domeniul culturii (NDPC). Rapoartele care au fost elaborate se bazează pe consultări și cercetări ample care implică o gamă largă de persoane. Acești oameni au inclus specialiști de țară și oficialități cărora le sunt foarte îndatorate.

În termenii de referință, calendarul lucrărilor a început în februarie 2016, iar programul a fost programat pentru decembrie 2016. Alocarea timpului pentru muncă a fost de 105 zile, împărțită între cei doi membri ai echipei, 55 de zile pentru Lila Skarveli și 50 de zile pentru Terry Sandel, liderul echipei1. Având în vedere numărul de țări și diversitatea acestora și având în vedere subiectul foarte larg, care implică trei domenii foarte dinamice și la modă în prezent – Industriile culturale și creative, Turismul și inovația – constrângerea de timp era într-adevăr o provocare reală. Printre altele, aceasta a însemnat că, în timp ce au avut loc vizite de țară în jur de cinci zile lucrătoare în toate țările, în cele mai multe cazuri a fost posibil numai fizic să viziteze un oraș, de obicei capitala. Acestea fiind spuse, s-au făcut toate eforturile pentru a asigura o imagine de ansamblu a țărilor, care a luat în considerare cel puțin o parte din evoluțiile importante care au loc în regiuni.

Foarte curând după începerea activității noastre au apărut diverse întrebări interesante, uneori provocatoare, cum ar fi:

 • Există vreun motiv pentru care turismul în sine nu este considerat unul dintre industriile creative?
 • În toate cele trei cazuri, definițiile ICC, turismul și inovația sunt diferite, instabile și contestate. Aceasta deoarece acțiunea necesară pentru definirea lor precisă și consecventă la nivel european nu a fost luată sau este pentru că suntem într-o epocă „post-definire”, cu anumite domenii ale activității sociale și economice umane devenind prea diverse și complexe clasificați cu ușurință?
 • Turismul reprezintă o prioritate majoră pentru majoritatea țărilor din cadrul Dimensiunii Nordice, dar, recent, au avut loc proteste împotriva turismului în Barcelona, ​​probabil cel mai de succes oraș european în ceea ce privește dezvoltarea turismului și brandul orașului. Ce înseamnă acest semnal privind sustenabilitatea și implicarea comunității locale în / în turism?

DESCARCA AICI

INDUSTRII CREATIVE ȘI STRATEGII

Această strategie stabilește oportunitățile și provocările pentru sector, viziunea noastră pentru industriile creative până în 2020 și modul în care o vom realiza, cu recomandări atât pentru industrie, cât și pentru guvern. CIC a identificat cinci domenii prioritare pentru a se concentra în această strategie: accesul la finanțare; educație și competențe; infrastructură; proprietate intelectuală; internaționale (exporturi și investiții interne).

 

La baza tuturor acestor lucruri, am identificat și trei aspecte fundamentale pentru succesul viitor al industriilor creative din Regatul Unit: date; mediul cultural; și inovarea. Avem nevoie de un set de date cuprinzător, comparabil la nivel internațional și consistent care să reflecte pe deplin activitatea economică a sectorului. Cele mai recente statistici ale Departamentului pentru Cultură, Media și Sport au reprezentat un progres bun în stabilirea unei definiții standard a ceea ce înțelegem prin intermediul industriilor creative și modul în care va fi măsurată oficial de acum încolo, dar trebuie încă făcute eforturi pentru a asigurați-vă că datele reflectă cu precizie toate părțile din sector și nu exclude o mare parte a sectorului care exportă bunuri de creație. De asemenea, este esențială pentru creșterea viitoare pe care ne bazăm pe lunga noastră istorie de excelență în artă și cultură și pe talentul pe care îl cultivă, pentru a dezvolta un ecosistem care să reunească creativitatea și cultura cu tehnologia, cercetarea și inovația. Industriile noastre creative beneficiază, de asemenea, de o ecologie unică și sofisticată de finanțare publică și privată, care oferă Regatului Unit un avantaj competitiv semnificativ. O serie de instituții publice și independente oferă un cadru de sprijin pentru idei noi, inovare, antreprenoriat și dezvoltarea de talente care împreună contribuie la stimularea investițiilor private și la promovarea succesului comercial

DESCARCA AICI

Inovatiile ascunse din domeniul industriilor creative

Au fost surprinzător de puține studii de inovare în industriile creative

Cât de inovatoare sunt industriile creative? Ce produse creative noi produc? Cum diferă metodele de producție și de livrare a produselor? Sunt mai inovatoare în procesele lor back-office și relațiile lor cu clienții și consumatorii lor?

Acest studiu utilizează cercetarea inovării pentru a examina industriile creative. Cercetarea în inovare a fost de mulți ani dominată de studii de fabricație tradiționale și inovații de înaltă tehnologie. 

Studiile inovatoare recente au început să se lupte cu sectorul serviciilor și inovarea organizațională; dar au existat puține studii ale industriilor creative care folosesc astfel de instrumente și perspective. Raportul nostru analizează și extinde studiile existente, combinând o revizuire a literaturii cu o analiză secundară a studiului și prezintă noi studii de caz a patru industrii creative.

Fiecare studiu de caz prezintă multe inovații diferite. Inovația tehnologică în produse și procese este comună în majoritatea cazurilor

Această taxonomie este elaborată în NESTA (2007). Industriile creative, cu noua tehnologie a informației (IT) și digitizarea conținutului care determină schimbări majore. Dar, de asemenea, studiul descoperă inovații mai puțin așteptate în noile modele de afaceri și livrarea produselor. Aceste descoperiri reflectă „inovația ascunsă” din multe alte industrii.

DESCARCA AICI

Strategia tehnologică în industria automobilelor

Recesiunea economică actuală a creat provocări pentru toate industriile moderne ale automobilelor. Producătorii de mașini se confruntă cu mari provocări, cum ar fi recesiunea globală, globalizarea, problemele de mediu și criza creditelor (KPMG, 2010). 

Noile tendințe în tehnologie trec accentul de la automobilele convenționale pe benzină și motorină la mașinile hibride și electrice. Aceste provocări ar trebui analizate de orice administrator modern, care va fi responsabil de administrarea unei firme de producție de mașini. Gestionarea corectă a inovațiilor este răspunsul la aceste provocări.

Inovații inovatoare găsite în industria automobilelor. Acest tip necesită anumite politici la nivel de echipă care trebuie aplicate pentru a spori eficiența inovației. 

Modelele organizaționale adecvate, implementate de corporații de succes precum Toyota (Dietl, Royer, & Stratmann, 2009) și Apple (Linden, Kraemer, & Dedrick, 2007), trebuie, de asemenea, studiate și aplicate dacă este necesar. Schimbările la vehiculele hibride și electrice sunt inevitabile din cauza prețurilor instabile ale petrolului și a deficitului de petrol inevitabil al viitorului.

Acest fapt va duce la dezvoltarea în continuare a acestor tipuri de autoturisme și tehnologia perfuziei va trebui să fie proiectată.

O strategie tehnologică adecvată trebuie să includă politici de îmbunătățire și învățare continuă. Acest lucru este adevărat deoarece crearea de lucruri noi vine de la învățarea lucrurilor noi. Toate aceste măsuri trebuie să facă parte dintr-un plan strategic pe care un manager îl va aplica în orice firmă de automobile pentru a-și susține avantajul competitiv.

DESCARCA AICI

Tendințe și provocări de inovare și posibilități de cooperare cu cercetare-dezvoltare în industria AUTO

În cadrul proiectului există o combinație interesantă de parteneri de proiect: 2 parteneri din 2 regiuni din Italia (Lombardia și Trento), Ungaria și 2 parteneri din Slovacia, România și Bulgaria și țări din zona balcanică: Slovenia, Serbia și Croația. Ultimul partener este din Austria și acest partener are rol de observator.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este crearea unei baze de date pentru cercetare și dezvoltare în domeniul automobilelor. Această bază de date cuprinde capacități de cercetare și dezvoltare în țările și regiunile partenerilor de proiect, cu accent pe domeniul auto. 

Pe baza acestui obiectiv, am identificat peste 200 de capacități de cercetare și dezvoltare (fără capacități austriece de cercetare și dezvoltare). Este un potențial deosebit pentru construirea unei noi dimensiuni a cooperării și a potențialului de popularizare a cercetării și dezvoltării. Vrem să creăm o puternică regiune de cercetare și dezvoltare în domeniul automobilelor din țările din ESE. Principalele motoare pentru îndeplinirea viziunii, scopurilor și obiectivelor proiectului sunt:

– Criza financiară și economică globală

– Schimbări structurale în industria automobilelor

– Accentul puternic pe ecologie – dezvoltarea tehnologiilor de mediu, dezvoltarea

de noi tipuri de autovehicule (hibrizi, mașini electrice), eco-inovație, producție mai curată;

– Creșterea necesității de creare a unei cercetări și dezvoltări rapide în domeniul autovehiculelor în Europa

– Producția de costuri reduse, R & D low cost, autoturisme low cost, autoturisme cu greutate redusă materiale noi, materiale plastice, oțel)

– Creșterea rapidă a concurenței din partea țărilor asiatice

– Concentrați-vă pe îmbunătățirea procesului și inovarea procesului – producția slabă

– Schimbările climatice și energia

– Globalizarea

A doua parte a studiului R & D se axează pe caracteristicile de bază ale industriei de automobile în țările / regiunile PP. Cu această parte putem înțelege mai bine caracterul industriei auto din SEE și orientarea. Ultimul capitol este orientat spre stabilirea recomandărilor pentru industria de automobile din SEE, subiecte pentru seminarii și prezentări educaționale în cadrul proiectului și alte rezultate ale analizei industriei auto.

În faza de pregătire a studiului R & D, am conceput formularul de cercetare și dezvoltare ca instrument de identificare și de cartografiere a datelor privind capacitățile de cercetare și dezvoltare. Acest formular a fost distribuit diferitelor organizații potențiale, care se concentrează asupra activităților de cercetare și dezvoltare din industria automobilelor. O altă modalitate de identificare și de cartografiere a informațiilor privind capacitățile de cercetare și dezvoltare a fost căutarea de informații pe internet. Am obținut informații din paginile web ale capacităților de cercetare și dezvoltare din țările / regiunile PP. În faza de identificare, ne-am orientat în principal către centre universitare, organizații și instituții de cercetare și dezvoltare, centre de dezvoltare a producătorilor de echipamente originale, furnizori globali cu centre tehnologice proprii, firme de servicii de inginerie și altele.

DESCARCA AICI

INOVAȚIA DE MARKETING ÎN TURISM

Zonele turistice mature din regiunea mediteraneană se confruntă, de obicei, cu două provocări principale – în primul rând, necesitatea de a îmbunătăți calitatea turismului și, în al doilea rând, necesitatea de a reduce sezonalitatea cererii, care este, de obicei, concentrată în lunile de vară. Pentru a depăși aceste provocări, este necesar să se îmbunătățească cunoștințele despre turiști și, ca atare, să se poată adapta produsul și restul variabilelor mixului de marketing de care are nevoie.

În acest sens, segmentarea pieței este unul dintre cele mai populare concepte utilizate pentru a îmbunătăți cunoștințele consumatorilor din domeniul turismului. Testarea se referă la posibilitățile tehnicii de segmentare bazate pe beneficiile pe care le doresc turiștii și oferă o comparație a rezultatelor obținute în două sezoane turistice diferite. 

Cercetarea a fost efectuată pe insula Malorca, una dintre cele mai importante zone turistice mature din regiunea mediteraneană.

Rezultatele prezintă câteva implicații pentru programele de marketing ale destinațiilor mature de turism în masă, care includ o nevoie de o mai bună înțelegere a consumatorului și a diversificării produselor pentru a corespunde nevoilor acestora.

DESCARCA AICI

Dezvoltarea de produse în industria lemnului

Sfatul consultanților strategici este că firmele din industria lemnului ar trebui să-și mărească rata de inovare pentru a supraviețui competiției globale. Nici consultanții, nici cei din mediul academic nu oferă multe sfaturi cu privire la modul în care acest lucru trebuie atins. De exemplu, ce resurse sunt cruciale pentru inovarea produselor și care sunt structurile organizaționale actuale potrivite pentru activitatea de dezvoltare?

În acest studiu, au fost examinate procesele de dezvoltare a produselor din cadrul acestei industrii. Dezvoltarea de produse a fost definită ca fiind intervalul de activități care duc la produse noi pentru firmă, dar nu neapărat noi pentru piață. Studiul a combinat viziunea bazată pe resurse a abordării firmei și a capacităților organizaționale cu teoria managementului inovării. Codarea tematică a fost utilizată pentru a analiza informațiile complete obținute prin interviuri semistructurate cu 19 experți în dezvoltarea produselor din industrie. În plus, regresia logistică binară, analiza factorilor și analiza de regresie multiplă au fost folosite pentru a analiza datele obținute prin interviuri structurate cu 110 de manageri strategici din unitatea strategică (SBU) din industrie.

Procesele de dezvoltare a produselor din firmele investigate au fost informale și flexibile, cu o abordare care a subliniat procedurile de testare și feedback. Apariția unor proiecte recente de dezvoltare a produselor printre SBU-urile investigate a fost influențată pozitiv de nivelul de educație al lucrătorilor cu gulere albe în aceste SBU-uri. Mai mult, nivelul perceput al succesului în proiectele de dezvoltare a produselor în aceste SBU a fost influențat pozitiv de obiective bine definite ale proiectelor și de conducerea puternică a proiectelor. Influența implicării clienților asupra succesului proiectului a fost, însă, mai complexă decât se aștepta – o constatare care solicită cercetări suplimentare pe această temă. În cele din urmă, constrângerile resurselor, presiunile ridicate din activitatea zilnică și dificultatea de a acorda prioritate lucrărilor de dezvoltare au fost cele mai importante bariere percepute pentru dezvoltarea produselor în această industrie. Astfel, promovarea muncii inovatoare pe termen lung într-un mediu axat pe gestionarea pe termen scurt a operațiunilor este o adevărată provocare pentru managerii din industria lemnului.

DESCARCA AICI

Cunoaștere, inovare și design în industria lemnului

Institutul forestier sloven este un institut de cercetare publică de importanță națională, care efectuează cercetări de bază și aplicate asupra pădurilor și peisajului forestier, ecosistemelor forestiere, ecologiei faunei sălbatice, vânătorii, gestionării pădurilor și altor utilizări ale pădurilor de resurse și servicii.

Ca parte a programului său de cercetare și a studiilor aferente, Institutul oferă servicii forestiere și de mediu în interes public. Institutul monitorizează intensiv pădurile, incluzând supravegherea și înregistrarea degradării pădurilor și a daunelor, furnizarea unui serviciu de raportare a diagnosticării, dezvoltarea unui sistem informatic în scopuri de cercetare și monitorizarea activităților de însămânțare forestieră și pepiniere. 

De asemenea, monitorizează emisiile și debitele de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură.

Institutul se angajează în gestionarea durabilă a pădurilor și conservarea diversității lor biologice, precum și la dezvoltarea și organizarea ulterioară a sistemului forestier sloven și a politicii forestiere. Institutul de Silvicultură din Slovenia colaborează cu succes în domeniul forestier, al lemnului și al practicilor naturale de conservare a Sloveniei, precum și în alte organizații educaționale și de cercetare, atât în Slovenia, cât și în străinătate.

DESCARCA AICI