Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/proiecticarus/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/proiecticarus/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/proiecticarus/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Participanti eligibili - Proiect Icarus
pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Participanti eligibili

Lista CAEN

Descarca

Selecția grupului țintă, eligibilitate

 

Proiectul ICARUS se adresează unui număr de 532 de persoane aparținând următoarei tipologii de grup țintă:

–           angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, project manager, manager de linie, etc.);

–           angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane;

–           antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.

 

Structura Grupului Țintă: 196 angajați din departamentele de resurse umane și 336 manageri și antreprenori.

Persoanele din grupul ţintă eligibil care au calitatea de angajaţi, vor proveni exclusiv din întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară în regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia și Centru și, în principal, din sectorul de activitate Sănătate corelat cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate prin SCNDI, dar și în sectoarele economice cu potențial competitiv care se corelează cu domeniul de specializare inteligentă Sănătate, conform SNCDI, astfel:

  • Sănătate (spitale, clinici de dezintoxicare, maternități, sanatorii, cabinete stomatologice, centre de bătrâni, fabrici de medicamente, fabrici de suplimente nutritive pe bază de plante, furnizorii de instrumente şi echipamente medicale, furnizori de instrumente și aparate medicale, chirurgicale și dentare, firme de aparatură și consumabile de laborator, firme de aparatură și consumabile pentru stomatologie, firme producătoare de instrumente chirurgicale, companii farmaceutice, lanţuri de farmacii, producători și furnizori de dispozitive medicale ortopedice/ proteze auditive, cabinete veterinare, pet shopuri).
  • Turism și ecoturism (hoteluri, moteluri, pensiuni, tabere de copii, case de vacanță, case de oaspeți, case țărănești, căsuțe, parcuri pentru caravane, tabere recreative, tabere pentru pescuit și vânătoare, parcuri, vehicule de agrement, adăposturi montane, bivuac pentru instalarea corturilor și/sau a sacilor de dormit, cămine studentești, cămine muncitorești, internate, vagoane-dormitor, agenții de turism, firme care oferă servicii turistice, furnizori de servicii de ghid turistic).
  • Industrii creative (fabrici de articole de gospodărie și ornamente din ceramică, fabrici de veselă, fabrici de bijuterii, fabrici de instrumente muzicale , fabrici de jocuri și jucării, fabrici de creioane și stilouri (inclusiv mecanice), fabrici de ornamente de Crăciun, fabrici de lumânări, fabrici de flori artificiale, edituri, activităţi cartografice, furnizori de materiale publicitare comerciale, activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, fabrici statuete din ceramică, fabrici de produse pentru construirea sobelor, fabrici planșee ceramice, fabrici de echipament de protecție, fabrici de penițe, fabrici de globuri pământești, fabrici de ștampile, fabrici de umbrele, parasolare și bastoane, fabrici de nasturi, agrafe, butoni, fermoare, fabrici de site și ciururi de mână, fabrici de manechine, fabrici de sicrie, fabrici de coșuri de flori, buchete, coroane, fabrici de împăiere, materiale pentru publicitate, producţia de elemente ale programelor de televiziune (filme, documentare, interviuri televizate, reclame, etc.), producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de televiziune, producţii de programe radio înregistrate pe bandă, activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică).
  • Procesarea alimentelor și băuturilor (abatoare, abatoare carne pui, fabrici de mezeluri, carmangerii, fabrici producătoare de produse alimentare pe bază de cartofi, fabrici de sucuri, fabrici / prese de ulei, fabrici de margarină, fabrici prelucrătoare de lapte, fabrici de înghețată, fabrici / mori de faină, brutării/ cofetării/ patiserii, fabrici de paste făinoase, fabrici de zahăr, fabrici de ciocolată şi produse zaharoase, fabrici producătoare de produse din cafea, fabrici de ceai, fabrici de mirodenii, firme de catering).
  • Bioeconomie, biotehnologie, biofarmaceutică (institute de cercetare).

 

Acte necesare

Nucleul va fi întreprinderea sprijinită și tot ea va fi punctul de pornire în selecția grupului țintă, deoarece condiția obligatorie de participare la proiect este Sectorul economic (CAEN-ul) în care întreprinderea își desfășoară activitatea sau intenționează să și-o desfășoare.

Prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice (Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii).

Pentru întreprinderile furnizoare de persoane angajate se va solicita dovada că îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară întrunul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naționale Competitivitate (SNC) şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale Competitivitate, Dezvoltare, Inovare (SNCDI). În acest sens, în perioada de selectie și recrutare va fi solicitat certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, valabil la data intrării angajatului/angajaţilor acestei întreprinderi în grupul ţintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puţin un cod CAEN al unei activităţi principale sau secundare desfăşurată într-un sector economic cu potenţial competitiv şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Codul CAEN al activităţii autorizate principale sau secundare eligibilă pentru acest apel de proiecte, poate fi consultat mai jos – Lista aferentă codurilor CAEN eligibile la nivelul Sectorului economic Sănătate și al Sectoarelor Economice care se corelează cu domeniul de specilaizare inteligentă Sănătatea.

 

La momentul intrării în grupul ţintă al proiectului, pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat se va solicita să ataşeze la dosarul persoanei în cauză o adeverinţă eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să se menţioneze obligatoriu cel puţin următoarele aspecte:

  • persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial);
  • locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează activităţile proiectului;
  • persoana ocupă o poziţie de management sau o poziţie în departamentul de resurse umane, după caz, precizându-se postul ocupat, conform organigramei/schemei de personal a întreprinderii respective;
  • persoana, prin atribuţiile pe care le are conform fişei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective (după caz);
  • persoana îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020.

Adeverinţa eliberată de angajatori va constitui un document justificativ şi va fi  obligatoriu pentru toate persoanele ce aparţin grupului ţintă al proiectului.

Pentru fiecare persoană din grupul ţintă care are calitatea de antreprenor, la momentul intrării în grupul ţintă al proiectului, se va solicita o copie certificată “conform cu originalul” după documentul care-i conferă dreptul acestuia de a desfăşura fapte şi acte de comerţ, în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii de concurenţă, document care se va ataşa la dosarul persoanei în cauză.

Managerii care vor participa la programele de formare specifice vor fi, de asemenea, selectați în baza unei metodologii de selecție prin care se va asigura accesul în proiect al persoanelor cu cea mai mare nevoie de formare în raport cu rolul pe care îl au în managementul strategic al firmelor astfel încât în fiecare firmă să se creeze un nucleu de specialiști în jurul căruia să înceapă procesul de tranziție/schimbare al firmei.