pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.8 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Va invitasa beneficiati de serviciile gratuite oferite de proiect!

Cursuri pentru specialistii companiei – resursa importanta a inovarii şi adaptarii la schimbare.

 • MBA
 • Manager de inovare
 • Manager de produs
 • Manager de proces
 • Competenţe antreprenoriale
 • Management strategic
 • Managementul schimbării
 • Comunicare pentru managementul schimbării
 • Leadership pentru managementul schimbării
 • TIC pentru business
 • Manager resurse umane
 • Inspector de resurse umane
 • Proiectarea planurilor de dezvoltare profesionala
 • Determinarea nevoilor profesionale pentru inovare
poza-acasa